K2 Fornebu

K2 Fornebu

Sted: Fornebu

Bruttoareal: 46.500 kvm

Prosjekttype: Kontorer, hotell og opplevelsessenter

Byggherre: Fornebu Gate 2 AS

Totalentreprenør: HENT AS

Arkitekt: Voll Arkitekter

Interiørarkitekt: Haptic Architects Ltd (for hotellet), Scenario Arkitekter (for Aker Solutions)

LARK: Selberg Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, RIV: Norconsult - RIB prefab: Pentacon og Høyer Finseth - RIE: Heiberg & Tveter - Rådgiver brannteknikk, bygningsfysikk, miljø, vei, vann og avløp, Bim-koordinering og prosjekteringsledelse: Rambøll

Underentreprenører/leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Stryken Grustak og Maskin / Kongsberg Entreprenør - Peling: Kynningsrud Fundamentering - Innvendig tømrerarbeid kontor: Mesterbygg Sør - Innvendig tømrerarbeid hotell: ØGM - Taktekking: Protan - Stål og prefab betong: Con-Form - Rør og ventilasjon: Oras - Elektro: Otera - Betongarbeider: Stenseth & RS - Kjerneboring og betongsaging: Nicolaisen Service (nå Mimax) - Leieutstyr og byggvarme: UCO - Flisarbeider: Stryken og Guldbrandsen - Branntetting: Kaefer - Blikkenslager og fasadeplater: Erling Freitag - Granittfasade: Norheim Natursten - Gulvbelegg og tepper: Br. Olsen - Systemvegger og vegger: Acusto - Fasader og vinduer: Bolseth Glass - Ytterveggselementer: EDA - Maler: Edvardsson - Lås og beslag: Dorma - Innvendig skilting: Solvangs Dekorbyrå - Skranke: Knut Nævestad - Innredning: Måndalen - Parkettlegging: ABS Parkettgruppen - Foldevegger: Trysil Byggprodukter - Stålrekkverk: Vik Ørsta - Røykluker og branngardiner: Bramo - Epoxy og epoxyslurry: Fredrikstad Spesialprosjekt - Trapper og rekkverk: Midthaug - Byggevarer: Optimera - Porter: Hörmann Norge - Leverandør låssystem hotelldører: Hotel Supply - Ståldører: Daloc - Tredører: Dooria

Geniale ideer må også settes ut i livet. Det er gjort på Fornebu der kontorer for Aker Solutions nå står klart til bruk i kombinasjon med et moderne hotell og opplevelses-
senter.

 – Vi hadde snust på ulike tomter med tanke på et hotell på Fornebu i lang tid. Samtidig var Aker Solutions i sterk vekst og hadde et utvidet arealbehov. Da K2-tomten kom for salg hadde den større utbyggingspotensial enn det Aker Solutions trengte. Dermed vokste det frem en ide om en ny konstellasjon; et kontorbygg og et hotell som henger sammen, og som kan ha en gjensidig nytte og fordel av hverandres sambruk, sier Anders Buchardt i AB Invest. Byggherreselskapet heter Fornebu Gate AS, og eies av Aker Solutions og AB Invest AS.

Mange av de store industrigigantene finner beliggenheten så god på Fornebu at de enten har, eller er i ferd med, å gå inn for landing der. Både Telenor og Statoil har sikret seg attraktive næringseiendommer på det gamle flyplassområdet.

Tomta K2 er på nesten 31 dekar og ligger mellom Telenor og Snarøyveien. Bygningsmassen er på 46.500 kvm inklusiv p-kjeller og mørke arealer. Av disse beslaglegger Quality Hotel Expo 12.000 kvm, og kan tilby 301 rom og 13 møterom medregnet en multimediesal med 500 sitteplasser.

– Fra en nesten tilfeldig idé, så oppdaget vi raskt hvordan mye stemte ved denne kombinasjonen. Aker Solutions får en rekke fasiliteter på huset. De slipper å drive en kantine som står tom 22 av døgnets 24 timer. Nå bygde vi heller et oppgradert kjøkken og en ekstra stor lunsjrestaurant der Aker Solutions kan betjene sine gjester og ansatte.  Ikke minst har de nå gode bofasiliteter til mange av sine prosjektfolk som kun er her i et begrenset tidsrom. Hotellet, på sin side, har jo sin største kunde allerede på huset, forklarer Buchardt. 

HENT AS har tidligere bygget både Skifer Hotel i Oppdal og Comfort Runway på Gardermoen for Buchardt. Prosjektleder Hans Erik Johnsen var også ansvarlig for det sistnevnte hotellet.

– Dette er ikke noe spesielt komplisert bygningsmasse. Men meng-den, størrelsen og ikke minst tiden er utfordrende. Dette er et utviklingsprosjekt med mange funksjoner som skal på plass, men uten nevneverdig god tid til å utvikle det på, sier Johnsen.

– Erfaringen med at vi har bygget hotell før for den samme byggherren er besparende. Det trengs ingen tykk spekk for å forklare i detalj hvordan det skal bygges. Vi vet hva en krevende og høyst dynamisk byggherre forventer seg av kvaliteter, sier Johnsen.

Anbud? Hva er det?
– Vi har ingen ansatte, men mange nokså omfattende prosjekter. Da er det avgjørende å bruke folk vi kjenner og som vi kan stole på. Derfor er HENT de eneste som er aktuelle for oss. Anbud vet vi ikke hva er. Grunnfilosofien er å bruke samme entreprenører og leverandører om igjen. Har man levert bra i foregående prosjekt blir man spurt om igjen. Da blir også underentreprenør og leverandørene kjent med hverandre. Det sparer oss for tids- og ressursbruk ved at vi ikke hele tiden må være et bindeledd, påpeker Buchardt. Som en kuriositet kan det nevnes at kontrakten mellom HENT og byggherren ikke er på mer enn fem sider.

Hele komplekset består av sammenhengende fløyer i varierende etasjehøyder, med en underliggende p-etasje for 321 biler og tekniske rom. Kontorarealene ligger som en sammenhengende og beskyttende fløy mot Snarøyveien. Mot parken og sjøsiden trer bygningsmassen frem og legger seg i en mer oppløst form med volumer i forskjellige høyder og uttrykk.

To bæresystemer
Det er benyttet to forskjellige bæresystemer. Kontordelen har tradisjonelle stål- og betongsøyler, drager og hulldekker levert av Contiga. Hotellet er i hovedsak elementer fra Con-Form. 

– Hovedutfordringen er å bygge så funksjonelt som mulig – ut i fra de grove planene som lå på kon-traktstadiet. Alt fra søyleplassering til vindusplasseringer ble til på veien. Men vi visste fra første dag at Con-Form var leveringsdyktige på hotell med helhetlige løsninger som byggherre var opptatt av å føre videre fra tidligere prosjekter. Vi er ikke pålagt å bruke noen spesifikke samarbeidspartnere, vi benytter de som vi vet leverer og som fungerer i et hektisk samarbeid, sier Johnsen.

Trimmet stab
Selv om hotell, kontor og utstillingssenter er på hele 46.500 kvm, og har kommet i drift på svært kort tid, mener Johnsen at en administrasjon på 9-10 personer har vært tilstrekkelig.

– Vi kunne hatt dobbelt så mange som satt og finleste beskrivelser, men dette er en trimmet og erfaren organisasjon der alle må vite om detaljer som man nødvendigvis ikke kan lese seg til. Men det betinger også svært korte kommunikasjonslinjer internt og til byggherren, sier Johnsen.

HENT bygger nå også Hinna Park (66.000 kvm) i Stavanger for Aker Solutions, som skal stå ferdig i fjerde kvartal i år. Arkitekter for begge prosjektene er Voll Arkitekter. De overtok prosjektet på Fornebu med en godkjent bebyggelsesplan, men som kun gjaldt et kontorbygg. I en svært dynamisk prosess ble det altså besluttet å endre formålet til også å omfatte et hotell, samt å øke bygget med en kontoretasje langs Snarøyveien.

– Grensesnittet mellom hotell og kontorbygg på Fornebu har vært en funksjonell utfordring når det gjelder seksjonering og praktiske løsninger. Blant annet ved at Aker Solutions bruker deler av kantinen til hotellet, sier Rolf Sterud i Voll Arkitekter.

– Aker Solutions har hovedinngang fra Snarøyveien, mens hotellet har sin fra sjøsiden. Det gir både kontorfoajeen og hotellresepsjonen gjennomgående lys.

Fleksibilitet
Kontorbygget, som vil ha ca. 1.400 ansatte fra Aker Solutions, er tegnet med en Full Flex-løsning. Hovedmodulen langs fasaden er på 4,80, som kan deles inn i 2 x 2,40. Bredden på 16 meter innebærer at man kan sette inn skillevegger som blir 2,40 x 3,60. Bak dette kan man sette inn stillerom eller møterom, og gjøre tilsvarende på den andre siden av fløyen. Da blir det plass til en korridor i midtsonen. Dersom grid´en følges, er det overalt i himlingene det som skal til for å forsyne et lukket rom med lys, datauttak og ventilasjon.

Kontordelen i prosjektet ligger mot nordvest og sørvest. Det skulle være et rasjonelt og fleksibelt kontorbygg med vindusbånd og platekledning.

Byggherren ønsket seg naturstein, og det er lagt inn sort polert granitt langs gesimsen. Opplevelsessenteret er også klart definert, ved at det er trukket litt ut av fasadene og med en noe skråstilt boks i sort granitt, og med store glass- og aluminiumsfelter. Hotellfasadene, derimot, er kledd med en noe lysere grå og mattere granitt.

Impuls og innspill
Opplevelsessenteret har fått navnet Engineerium, og har direkte tilgang fra hotellet. På 2.000 kvm skal det skapes forståelse for ingeniør- og innovasjonsbetydningen i samfunnet. Det tas sikte på å bli en møteplass for olje- og gassindustrien, utdanningsinstitusjoner og allmennheten. Ikke minst kan skoleklasser og studenter få historisk innsyn og viktige innspill og impulser i Aker Solutions kjerneområder.

– Engineerium vil gi positive sideeffekter også for de ansatte i Aker Solutions; de kan ta med kunder og gjester dit, eller bruke senteret i forbindelse kursvirksomhet eller i rekrutteringsøyemed.

Hotellet kan benytte det som et opplevelsessenter for sine gjester. Ambisjonene med kontorer, hotell og Engineerium er at det skal være et hus som yrer av liv, sier Buchardt.

Både K2 Fornebu og Hinna bygger på samme tekniske konsept, med flere av de samme tekniske entreprisene og tilhørende rådgivere.

– Ambisjonene og mye av konseptet er å gjøre prosjektene parallelt og dermed unngå å gjøre alt to ganger, men derimot å gjøre fremdriften så rasjonell som mulig. Det er også en styrke at det er tre engasjerte brukere som alle bidrar til at sluttproduktet blir veldig bra, påpeker Buchardt.

Tekst og foto: Trond Joelson


Flere prosjekter