Jusbygget, trinn 2

Jusbygget, trinn 2

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg

Kontraktssum eks mva: 91 millioner kroner

Bruttoareal: 6.000 kvm

Byggherre: Magør Eiendom og Christian Michelsens Institutt

Totalentreprenør: Skanska Norge

Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen

Rådgivere: RIB og RIBr: Sweco Norge - RIV: Sigvart Ellingsen l RIE: Multiconsult - RIAku: Kilde Akustikk

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey - Graving og sprenging: Fyllingen Maskinstasjon - Betongarbeider: Skanska Norge - Kjerneboring og saging: Hordaland Grunn og Betong - Gulv på grunn: Hummervoll Industribelegg - Klimavegger: Skanska Norge - Taktekking: IcopalTak Vest - Glass- og aluminiumsarbeider: Bolseth Glass - Systemvegger og himlinger: Acusto - Maler: Fasade og Interiør gruppen - Gulvlegger: Lønningen & Nilsen Malerfirma - Parkett: Bo Andren Norge - Mur og flis: Veidekke Entreprenør - Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon - Rørlegger: VVS-fag - Ventilasjon: Bravida - Elektro: Bravida - Vinduer og vindusdører: NorDan - Aludører: John Holvik Glass - Tredører: Jeld-Wen (Swedoor) - Lås og beslag: Låsgruppen Wilhelm Nielsen - Garasjeport: Portmakeren - Brannport og ståldører: Daloc Norge (prod) og Bergen Brannsikring (mont.) - Heiser: HK-Service - Byggvask: Bedrifts- og Eiendomsservice - Kraner: E.D. Knutsen Maskin - Anleggsgartner: Wikholm - Maskinutleie: UCO - Mottak byggavfall: Ragn Sells

Arkitektgruppen Lille Frøen har tegnet og Skanska Norge har ført opp byggetrinn 2 av Jusbygget i Jekteviken i Bergen.

Det var Arkitektgruppen Lille Frøen som i 1991 vant arkitektkonkurransen om å tegne byggetrinn 1 av Jusbygget. Dette er et av arkitektfirmaets hovedverk.

6.000 kvadratmeter
Byggetrinn 2 har fem etasjer og er på 6.000 kvadratmeter. Tiltakshavere er Magør Eiendom AS og Christian Michelsens Institutt. Byggingen har skjedd i totalentreprise og Skanskas kontraktssum var på 91 millioner kroner eks mva. Grunnarbeidene startet i februar 2008. Bygget ble overlevert i juni i år.

Tomten i Jekteviken bestod av sprengsteinsmasser og ble inntil byggestart brukt som parkeringsplass. Tidligere har det ligget et gassverk på tomten. Prosjektleder Kenneth Arnesen i Skanska sier at det var behov for noe utsprengningen for å få plass til heissjakt og tekniske føringer i grunnen. Det var nødvendig å komprimere sprengsteinsmassene, samt å etterfylle dels med nytt og dels med utsprengte masser fra tomten.

Byggetrinn 2 ligger mellom byggetrinn 1 og Torborg Nedreaas gate og følger formen på disse. Den største delen av bygget ligger i nord-sør retning. I den nordlige enden er bygget buet mot øst.

Plasstøpt
Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Taket er flatt, isolert og tekket med papp. Fasadene har store glassfelt, både mot Torborg Nedreaas gate og mot byggetrinn 1. I søndre og nordre gavlvegg og i heissjakter er det felt med sink. I gavlveggen mot sør er det et stort felt med lys gul teglforblending.

Innvendig har bygget systemvegger og systemhimlinger. På gulvene er det linoleum og noe oljet eikeparkett. I første etasje ligger det blant annet et auditorium med plass til 100 personer og sju seminarrom med plass til 30 personer. Flere seminarrom kan slås sammen til større rom. I andre etasje ligger hovedinngang, kontorer og et bibliotek.

I tredje og fjerde etasje er det i all hovedsak kontorer. I femte ligger det en inntrukket etasje som inneholder kantine. Utenfor kantinen ligger det en takterrasse.

Knapp byggetid
Arnesen sier at den største utfordringen i oppføringen av bygget var den knappe byggetiden.

– Vi traff på forurensede masser i grunnen, noe som førte til tre måneders forsinkelse. Massene var slagg fra forbrenning i det gamle gassverket i Bergen. Det meste av massene var så sterkt forurensede av PAH-stoff at de måtte sendes til Danmark for destruksjon.

Vi har bygget på 95 prosent av tomten, så det var lite plass til rigg. På Torborg Nedreaas gate kjører det 21.000 biler i døgnet, noe som stilte store krav til logistikk for inntransport av materialer. Tomtens plassering og utforming stilte store krav til både arkitekt og RIB.

For å unngå fukt i konstruksjonen ble det brukt byggvarme og rotoravfuktere. Bygget har vannbåren oppvarming, basert på varmepumpe mot sjøvann.

På fasaden mot vest er det solavskjerming med regulerbare skjermer utenpå vinduene. Bygget er seksjonert i brannceller og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er etablert bossug, forberet for tilkobling til kommunens bossnett.

Fasadematerialene er valgt med tanke på lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Bygget har innendørs parkering for ti biler. Sorteringsgraden på byggavfall var på 69 prosent.

Ingen fraværsskader
Arnesen sier at det var i snitt 60 personer med på byggingen, og 90 da aktiviteten var på topp. Arbeidene skjedde uten noen fraværsskader.

– Vi jobbet mye med HMS og brukte vernerundene aktivt. Vi tar med oss nyttige erfaringer fra den tøffe byggetiden, blant annet hvor viktig det er å få arbeidstegninger tidsnok til de som skal utføre arbeidet.

Prosjektleder Øyvind Skumsnes i Magør Eiendom sier at byggherren hadde krav til høyt nivå for estetikk, universell utforming og miljø i bygget. – Vi er godt fornøyd med det arbeidet entreprenøren har utført. Vi får gode tilbakemeldinger fra brukerne. Samarbeidet med Skanska har vært godt.

Tre utfordringer
Sivilarkitekt Nikolai Alfsen i Arkitektgruppen Lille Frøen forteller at det var tre store utfordringer med å tegne byggetrinn 2 av Jusbygget i Bergen. – Det var krevende å få til en lett og transparent form som ikke skjulte byggetrinn 1. Det var også krevende å få så mange kvadratmeter ut av bygget som det var ønskelig. Den tredje utfordringen var å få til nødvendig lyddemping i frontfasaden fra trafikken i Torborg Nedreaas gate.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter