Juridisk rådgiver

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist04.09.2015

Juridisk seksjon har 30 medarbeidere på Lillehammer, Hamar, Lillestrøm og i Oslo som støtter hele regionen med juridisk rådgivning og saksbehandling innenfor hele spekteret av etatens ansvarsområder, herunder kontraktsrett, entrepriserett, erstatningsrett, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett og vegtrafikklovgivningen mv. Stillingen byr på et bredt spekter av spennende utfordringer i et høykompetent miljø, der humor og engasjement verdsettes høyt.

Om stillingen
På vegsiden har organisasjonen utfordrende oppgaver med ansvar for planlegging, eiendomserverv, store anskaffelser og utbyggingsprosjekter. Vi har fokus på gode kontrakter og profesjonalitet i oppfølgingen av disse, og juristen har en viktig rolle i disse prosessene.

Stillingen vil ha særlig fokus på:

 • Bistand i utbyggingsprosjekter innenfor entreprise og kontraktsrett.
 • Bistand til Eiendomsseksjonen fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og skjønn.
 • Rådgivning i forbindelse med offentlige anskaffelser.
 • I tillegg; rådgivning og saksbehandling innenfor det brede spekteret av rettsområder som berører Vegvesenets virksomhet, med særlig fokus på områdene generell kontraktsrett, erstatningsrett og plan- og bygningsrett.
 • Kurs- og kompetanseheving internt i regionen etter behov
 • For egnete kandidater med advokatbevilling vil det være mulighet for prosedyre

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen / Mastergrad i rettsvitenskap er en forutsetning.
 • Relevant arbeidserfaring innen fagområdene entreprise og offentlige anskaffelser, gjerne også fast eiendom.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

For stillingen er gode personlige egenskaper viktige. For og lykkes må du ha:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
 • Initiativ, evne og vilje til å bidra i prosesser og tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og strukturert
 • Pågangsmot i møte med ansvar og nye utfordringer
 • En romslig væremåte og ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Søk stilling

Kontaktpersoner:
Sigrid Bergseng
mob: +47 97088573

Vis flere stillinger: