Juleferien senket byggevaresalget

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i desember 2019 sank med 10,2 prosent sammenlignet med samme måned i 2018.

Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 3,3 prosent, øvrige byggevarer hadde en nedgang på hele 19,0 prosent, mens trebaserte produkter hadde en liten oppgang 1,8 prosent, skriver Byggevareindustrien ie ne pressemelding.

For byggevareprodusentene som er med på statistikken, endte 2019 med liten nedgang på 0,4 prosent. Utvalget på 20 selskaper hadde en samlet innenlandsk omsetning på 10,5 milliarder kroner.

Året startet bra og markedet fortsatte med en god utvikling utover hele første halvår, sammenlignet med 2018. Ved utgangen av mai lå det akkumulerte salget 4,8 prosent foran fjoråret. Etter sommeren har man opplevd et litt tøffere marked og salget kjølte noe ned. Fra august har salget hver måned ligget under tilsvarende måned i 2018. Et dårlig salg i desember medførte dermed at vi i 2019 havnet litt under fjoråret.

Hvis kikker nærmere på de tre segmentene man grupperer i, hadde øvrige byggevarer og trebaserte produkter en salgsøkning på henholdsvis 0,5 prosent og 0,9 prosent. Betongbaserte produkter fikk en nedgang på 2,7 prosent.