Jørgensen skal lede COWIs geofagmiljø

Oddny Jørgensen har fått oppgaven med å lede og utvikle COWIs geofagmiljø.

Frem til 2011 manglet COWI et eget fagmiljø innenfor geofagene, og det ble dermed besluttet å bygge dette opp fra grunnen av. Siden har satsningen resultert i en fantastisk vekst, og miljøet teller nå over 30 medarbeidere innen geoteknikk, ingeniørgeologi og geotekniske grunnundersøkelser.

– Det er en stor etterspørsel etter folk med geofaglig bakgrunn. Vi etablerer oss også i Trondheim og Bergen. Vi har et utrolig bra team og et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det er dessuten stor variasjon i kompleksitet og områder vi jobber innen, og man får forsøkt seg på mange forskjellige oppgaver. Det er store utviklingsmuligheter her – både faglig og ved å for eksempel få ledelsesoppgaver i prosjektsammenheng, sier Jørgensen i en pressemelding.

I løpet av drøye 11 år som seksjonsleder for blant annet Statens vegvesens laboratorier i Region øst ble Oddny godt kjent med flere materialer og fagområder enn betong. Blant de tyngste fagene hun interesserte seg i kom grunnundersøkelser, geoteknikk og geologi høyt opp på listen.

– Skal man bygge vei, må man vite mest mulig om grunnforholdene der veien skal ligge, slik at man kan gjøre de tiltakene som behøves for å kunne bygge der. Boreriggene våre må tidlig ut for å ta opp prøver og gjøre registreringer, slik at geoteknikere og geologer har data å jobbe med, sier Jørgensen.

For to år siden forlot Oddny Statens Vegvesen til fordel for veiavdelingen i COWI og nå er hun klar for nye oppgaver i geo. Hun beskriver drivet hun opplever i å "selge teamet og kompetansen" som motiverende, samt det faglige engasjementet.