Jonsvollskvartalet

Constructa Entreprenør har ført opp Sparebanken Vests nybygg på Nøstet i Bergen.

Fakta

Sted: Bergen
Prosjekttype: Nybygg
Bruttoareal: 20.000 kvm
Tiltakshaver:
Jonsvollkvartalet AS

Byggherrerepr/prosjektstyring:
Stema Rådgivning

Byggherreombud:
Stema Rådgivning

Totalentreprenør bygg: Constructa Entreprenør

Totalentreprenør fasader: Bolseth Glass

Arkitekt og LARK:
Arkitektgruppen CUBUS og
Brandsberg-Dahls Arkitekter

Interiørarkitekt: IARK

Totalrådgiver: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Skanska Survey Bergen l Grunnarbeider: Rivenes l Peling: Fundamentering l Anleggsgartner: Svein Boasson l Trafo: BKK Nett l Betongarbeid: Entr. Magnar Sivertsen l Betongelementer: Spenncon l Prefab betongvegger: Con-Form Bergen og Multibygg Vest l Trappeelementer: Nor Element l
Betonggulv / avretting: Industrigulvspesialisten l Stålkonstruksjoner: Ruukki Construction l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Fløysand Tak l Blikkenslager og innv. metallkledning: Sognnes Bygg l Trapper: Alsaker Johs Eftf l Rekkverk: Bergen Rustfri Industri l Tømrer: ByggMesteren Vest l Systemhimlinger: Innomhus l Systemvegger/ -himlinger, innv. solavskjerming: Moelven Modus l Innv. glassvegger: Hole Glass l Maler: BHB l Byggtapetserer: Paul I. Kronheim l Parkett: Bo Andrén l Mur og puss: Bru og Wiese-Hansen Murmesterforretning l Rørlegger: Anders O. Grevstad l Utendørs VA: Kaliber l Elektro: Magnus M Thunestvedt l Ventilasjon: Randem og Hubert l Heiser: Reber Schindler Heis l Bossug: Envac Norge og Boss Nett l Sjøvannsledning kjøling: IMC Diving l Branntetting: Protectio l Røyk- og takluker: Bramo Glass og Klima l Lås og beslag: Certego l Adgangsgrinder: Boon Edam l Storkjøkken: Metos l Fallsikring tak: Aak Safety l Rent tørt bygg: Rent Tørt Bygg Consult l Byggevarer: Optimera l Byggavfallshåndtering: Ragn Sells

Bygget er tegnet av Arkitektgruppen CUBUS, i samarbeid med Brandsberg-Dahls Arkitekter. Stema Rådgivning har vært byggherrens representant og stått for prosjektstyring og Multiconsult har vært totalrådgiver. Tiltakshaver er Jonsvollskvartalet AS.
Bygget har ti etasjer og et samlet areal på cirka 20.000 kvadratmeter. Byggearbeidene ble fullført i oktober i år etter 31 måneders byggetid.

Alle i landskap
Prosjekt- og prosjekterings-
leder Kari Saarisilta i Constructa Entreprenør forteller at det nye bankbygget rommer kontorlandskaper, møterom, stillerom, auditorium, undervisningsrom, kantine med kjøkken, tekniske rom og parkeringsanlegg for 24 biler. Det er cirka 900 kontorarbeidsplasser i byg-get for Sparebanken Vest og datterselskaper. Auditoriet har cirka 100 sitteplasser, og kantinen rommer 300 personer. En viktig del av bygget er et stort atrium over seks plan.
Kari Saarisilta sier at det var krevende å få logistikken til å gå opp i en trang sentrumstomt uten riggplass.
– De skrånende glassfasadene var også krevende, sier Saarisilta.

Sterk og tydelig ledelse
Prosjektdirektør Per Egil Steen i Stema Rådgivning, som har vært byggherreombud, forteller at både prosjektering og bygging har gått veldig bra.
– En viktig grunn til det er at det har vært en sterk og tydelig ledelse både fra banken og hos entreprenør i dette prosjektet. Vi har hatt et team som har vært engasjert og har kommet med gode løsninger og det har vært kvalitetsbevisste folk i alle ledd. De største utfordringene i prosjektet har vært en trang tomt med kompliserte grunnforhold og mange aktører og en stor byggeplass, sier Steen.

Vann som assosiasjon
Sivilarkitekt Jan Erik Rossow i Arkitektgruppen Cubus sier at Jonsvollkvartalet ligger sentralt langs Bergens kulturakse.
– Tomten er i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk bybebyggelse på den andre siden, som Westfall-Larsen bygget er en del av. Bygget ønsker å tilpasse deg disse ulike strukturene og bygningsformen ble dermed et resultat av dette. Som en del av hovedgrepet har det vært viktig å avslutte den påbegynte kvartalsstrukturen som Westfall-Larsen bygget er en del av. Derfor er en stor del av tomten mot Baneveien ikke utbygget. Dette har gitt rom for et nytt byrom i enden av gågaten, sier Rossow.
– En tydelig avskjæring av volumet sørger for dagslys til småhusene i Jonsvollkvartalet en gang om dagen, samtidig som det store volumet brytes ned mot disse. Det tydelige skråsnittet gir også en god visuell åpning fra teateret og byen ut mot Nøstet, sier Rossow.
Han sier at fasaden skal uttrykke åpenhet og det å være et inviterende bygg.
– Fasadekonseptet er utviklet med vann som assosiasjon og fanger opp elementer som bevegelse, relieff, refleksjon, gjenskinn og transparens. Fasaden er en dobbelfasade. Det indre laget er selve klimaveggen. Denne er dekket med kompositt-
materiale med trefinér og skal representere treverket fra den tradisjonelle bergensbebyggelsen. Det ytre laget legger seg som et skall av glass som bølger seg rundt bygget. Det reflekterer og endrer seg etter væreskiftene og årstidene i Bergen, sier Rossow.
Rossow sier at atriet er byggets kjerne, en indre skulptur som skaper et spennende rom for interaksjon mellom alle plan og mellom de ulike leietakere.

Atriet fremstår med forskjellige egenskaper, avhengig av om det er dag eller kveld. På dagtid er det et lyst og solfylt rom, der man tydelig skal se aktivitetene i de ulike etasjene. Om kvelden er rommet opplyst innenfra. Utformingen er inspirert av den vest-
landske naturen, både i formspråk og materialer.
Det er to vertikale kommunikasjonskjerner i bygget med heis og trapper. De er plassert på hver side av atriet og all kommunika-
sjonsareal fordeles rundt atriet. Innganger til ulike leietakere går rett ut fra dette arealet og det er derfor lett å orientere seg i bygget. Det finnes også interntrapper i atriet.

Ringer i vann
Plan 0 og 1 er fellesetasjene med resepsjon, foajé, møteromspool, auditorium og kantine. En sentral trapp i bunnen av atriet binder disse to etasjene sammen.
Rossow sier at prinsippet rundt kontoretasjene bygger på ringer i vann prinsippet. Det vil si at områdene umiddelbart rundt atriet er de områdene man tåler mer lyd. Og jo lenger vekk fra dette, desto stillere blir det. I arealet rundt atriet er en rekke aktiviteter konsentrert som kaffebarer, wc, møterom og sosiale soner.
Materialene er tidløse, naturlige materialer inspirert fra det vestnorske. Robuste gulv av tre eller stein, tre på vegger og flater man berører og lyse himlinger. Noen av veggene er malt i en gråblå farge som graderes oppover i etasjene.
– Noen av de store utfordringene vi har hatt er å holde på de arkitektoniske kvalitetene ned i minste detalj. Mange har strukket seg langt for å få dette til. Det gjelder blant annet integrering og koordinering av alle tekniske installasjoner, materialoverganger og konstruktive løsninger. Vi har jobbet enormt mye med detaljer rundt dobbelfasaden og geometrien i skråfasaden. Stålstrukturen i de øverste etasjene har også vært en stor utfordring, sier Rossow.
Det er Bolseth Glass som har gjennomført fasadekontrakten i totalentreprise direkte med byggherren. De har utviklet og detaljprosjektert fasadene i tverrfaglig samspill med byggherrens arkitekter og rådgivere, og er en kontrakt i 50-millionersklassen.

Fra skissefase til ferdig bygg
Rådgiver Espen Ellefsen i Multiconsult forteller at selskapet har vært med i prosjektet som rådgiver og prosjekterende fra tidlig skissefase og frem til ferdig bygg.
– Vi har vært byggherrens og senere totalentreprenørens hovedrådgiver for fagene geoteknikk, byggeteknikk, brannteknikk, akustikk, VA, VVS og elektro, sier Ellefsen.
Han sier at Jonsvollkvartalet har vært et særdeles spennende, utfordrende og lærerikt oppdrag for Multiconsult.
– Det er valgt en høy utnyttelse og tilpasning til tomten, og det har vært krevende for de tekniske fagene å løse og tilpasse de tekniske installasjonene i forhold til dette. Gjennom godt samspill mellom fagene er utfordringene løst, og det har blitt et flott bygg. Det er lagt vekt på energieffektive løsninger, med tilknytning til sjøvann for kjøling av bygget og fjernvarme for oppvarming. Det er også i stor grad benyttet energieffektive led-lyskilder til belysning, sier Ellefsen.

Ingen rette vinkler
Tomten er på 3,5 mål og er fullt utbygd. Det er sprengt ut ca 40.000 kubikk-meter faste masser fra tomten. Grunnen består av fjell av varierende kvalitet og bygget står på stålkjernepeler til fast fjell. Kjelleren er støpt vanntett.
– Bygget har en kompakt bygningskropp uten rette vinkler. Bærende konstruksjon er i stål og hulldekker, med noen stabiliserende trappesjakter i betong. Taket er en kombinasjon av isolerte og tekkede hulldekker og lett-tak. Fasadene består i stor grad av glass, med noen betongelementer, sier Kari Saarisilta.
På gulv er det i hovedsak tepper, noe parkett (fellesarealer og møterom) og noe keramiske fliser (inngangsparti). Bygget har i stor grad faste vegger og systemhimlinger. Møterom har glassfronter.

250.000 arbeidstimer
Bruk av hulldekker ga rask lukking av bygget og presenninger ble brukt for å unngå fukt i konstruksjonen. Det er god tilkomst for vedlikehold, og den doble glassfasaden har gangrister. Aluminiumsvinduer har lang levetid og trenger minimalt vedlikehold. Bygget har omfattende akustiske tiltak, som perforerte stålplater, eikespiler med absorbenter bak og akustisk puss. Hele bygget er sprinklet og det er inergen slukkeanlegg i datarom. Solavskjerming skjer med automatisk styrte utvendige persienner.
150 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Det er lagt ned cirka 250.000 arbeidstimer i bygget. Det er fullført uten noen alvorlige skader.

Tilstrebet Tek10
Jonsvollskvartalet er prosjektert og ført opp etter Tek07, men Tek10 er tilstrebet der det har vært mulig. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme. Kjøling skjer via ventilasjon og er basert på sjøvann.
Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 108 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B.


Flere prosjekter