I 2010 bygde Johs. J. Syltern AS den aller første strekningen på gigantprosjektet E6 Helgeland. Nå har Entreprenøren påtatt seg oppdraget med å bygge den siste delen av prosjektet, E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Johs. J. Syltern AS

I 2010 bygde Johs. J. Syltern AS den aller første strekningen på gigantprosjektet E6 Helgeland. Nå har Entreprenøren påtatt seg oppdraget med å bygge den siste delen av prosjektet, E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Johs. J. Syltern AS

Johs. J. Syltern signerte siste E6 Helgeland-jobb

Statens vegvesen har inngått byggekontrakt på den siste biten av E6 Helgeland.

Nå er det helt klart at Johs. J. Syltern AS skal bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Klagefristen etter anbudskonkurransen gikk ut onsdag, uten noen klager på tildelingen. Torsdag inngikk derfor Statens vegvesen og entreprenøren kontrakt for den aller siste strekningen i gigantprosjektet sør i Nordland fylke.

– Det er kjempehyggelig, men også litt vemodig å skrive kontrakt på akkurat denne delen av Norges lengste stamvei. E6 Helgeland har gjennom disse årene satt en ny standard for hvordan vi og bransjen i dag samarbeider om å bygge og utvikle våre prosjekt, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, i en pressemelding.

Når alt står ferdig i 2025 har Statens vegvesen siden 2009 bygd 157 kilometer ny E6 gjennom Helgeland. Det aller meste med 90-sone.

Johs. J. Syltern AS legger opp til byggestart våren 2023. Veien skal etter planen tas i bruk i oktober 2024. Litt lenger nord er LNS AS i gang med å bygge ny E6 Svenningelv-Lien forbi kommunesenteret Trofors i Grane. Denne strekningen skal åpnes høsten 2025.

– Da vi bygde E6 Majavatn for 13 år siden var det den aller første parsellen på E6 Helgeland. Nå gleder vi oss til å levere den siste puslebiten også, sier daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS i meldingen.

Prosjektet er en totalentreprise og arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veilinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

– Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (nede t.h.), da kontrakten med Johs J. Syltern AS ble signert torsdag. (Oppe f.v.): Bård Nyland, May Brith Holand, Kenth-Ove Liland og Rainer Smedseng, vegvesenets prosjektledelse for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. (Oppe t.h.): Utbyggingsdirektør nord, Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen. (Nede f.v.): Øystein Syltern, daglig leder og Jostein Syltern prosjektleder, og Svein Ole Daltveit, Entreprenørens prosjekteringsleder for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Statens vegvesen

– Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (nede t.h.), da kontrakten med Johs J. Syltern AS ble signert torsdag. (Oppe f.v.): Bård Nyland, May Brith Holand, Kenth-Ove Liland og Rainer Smedseng, vegvesenets prosjektledelse for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. (Oppe t.h.): Utbyggingsdirektør nord, Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen. (Nede f.v.): Øystein Syltern, daglig leder og Jostein Syltern prosjektleder, og Svein Ole Daltveit, Entreprenørens prosjekteringsleder for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Statens vegvesen

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

Medregent moms skal Johs J. Syltern bygge den nye veien for 370 millioner kroner. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 564 millioner kroner (2022 kr) også kalt styringsramme.

Bård Nyland har vært prosjektleder for E6 Helgeland siden 2010. Han er svært fornøyd med signeringen.

–Med den økonomiske uroen vi ser i markedet, er det godt å se at vi har landet den siste store kontrakten på E6 Helgeland innenfor de økonomiske rammene som var satt for anskaffelsen. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Johs. J. Syltern i gjennomføringen av arbeidene, sier Nyland.