Seniorarkitekt Morten Ludviksen i Snøhetta. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Jobber mer effektivt med parametrisk design

Seniorarkitekt Morten Ludviksen i Snøhetta sier parametrisk design gjør arbeidene med Powerhouse i Telemark mer effektivt.

Seniorarkitekt Morten Ludviksen i Snøhetta snakket i sitt innlegg under Byggedagenes andre dag om parametrisk design, som de benytter i utbyggingen av byggeprosjektet Powerhouse i Telemark.

- Parametrisk design fungerer slik at istedenfor å fysisk tegne og modellere et bygg, så bruker vi et eget digitalt verktøy der all formgiving skjer via parametere. Vi tegner ikke en eneste vegg, men lager heller et digitalt kart over alle elementene i prosjektet og hvordan de jobber sammen, sier han til Byggeindustrien.

Ludviksen forteller at de i Powerhouse-prosjektet i Telemark har benyttet en kompleks parametrisk modell helt fra starten. Elementer som verktøyet skal behandle kan iføle han være alt fra etasjehøyder, plassering på tomt, vinkler på vegger, vinkel tak, bredde på gesims og spiler.

- Modellene inneholder veldig mye konkret informasjon, som kan brukes videre i byggets levetid. Du kan også teste ulike aksjoner tidlig designprosessen, og se om de har ønsket effekt. I tillegg kan leverandører kan jobbe direkete i vår modell. Da kan vi bruke mindre tid på å lage tegninger til dem, og ha et mer effektivt samarbeid.