Arbeidet med det nye felles klimaverktøyet er i gang. Sebastian Fohlin Apelseth (Statens vegvesen) (bak fra venstre), Henning Olav Fjeldheim (Skanska), Herman messelt (Veidekke), Martin Rosenlund (Bane Nor), Sverre Huse-Fagerlie (MEF), Jack Valleraune (JV Anlegg),  Julie Brodtkorb (MEF), Kim Øvervik Øverland (Nye Veier), Trond Edvardsen (LCA.no), Gina Marie Qvale (EBA), Cathrine Schjenken  Arntsen  (Bane Nor), Egil Kvingedal (MEF) og Edvard Sandvik (Statens vegvesen). Foto: EBA
Arbeidet med det nye felles klimaverktøyet er i gang. Sebastian Fohlin Apelseth (Statens vegvesen) (bak fra venstre), Henning Olav Fjeldheim (Skanska), Herman messelt (Veidekke), Martin Rosenlund (Bane Nor), Sverre Huse-Fagerlie (MEF), Jack Valleraune (JV Anlegg), Julie Brodtkorb (MEF), Kim Øvervik Øverland (Nye Veier), Trond Edvardsen (LCA.no), Gina Marie Qvale (EBA), Cathrine Schjenken Arntsen (Bane Nor), Egil Kvingedal (MEF) og Edvard Sandvik (Statens vegvesen). Foto: EBA

Jobber med felles klimaverktøy for anleggsbransjen

Høsten 2023 oppfordret vegdirektøren og samferdselsministeren om å utvikle et felles verktøy i anleggsbransjen for måling CO2 –utslipp. Nå er arbeidet i gang.

– Skal vi få ned utslippene i anleggssektoren må vi huske at 2/3 av utslippene fra eksempelvis veianlegg er indirekte utslipp, ikke maskiner. Dette verktøyet måler både indirekte og direkte utslipp. Det vil gi oss muligheten til kutt av utslipp der det har mest effekt, sier administrerende direktør i MEF, Julie Julie Bordtkorb, via en pressemelding.

Oppstartsmøte
Mandag denne uken ble det avholdt oppstartsmøte for bransjesamarbeidet som skal videreutvikle et felles verktøy for kartlegging av klimagassutslipp i anlegg- og jernbaneprosjekter. Prosjektet har fått navnet «Klimakalkulator» og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, MEF og EBA.

– MEF og EBA har hver for seg utviklet verktøy som måler indirekte og direkte utslipp i anleggsprosjekter og asfaltprosjekter. Verktøyet skal nå videreutvikles slik at det kan brukes av hele bransjen i anlegg- og jernbaneprosjekter, sier administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg, via meldingen.

Prosjektleder for «Klimakalkulatoren», leder anlegg og jernbane Gina Marie Qvale i EBA, peker på at når entreprenørene leverer anbud gjennom det samme verktøyet, kan man endelig sammenligne epler og epler.

– Det vil også gjøre det tydeligere for oss hva vi burde gjøre mer og mindre av med henblikk på klimagassutslipp, miljø og natur. Verktøyet kan brukes som et presist verktøy for klima som tildelingskriterium og oppfølging fra byggherrene. Dette er også en god anledning til å luke ut useriøse aktører. I tillegg vil «Klimakalkulatoren» gi erfaring til læring og innovasjon i prosjektene. Jeg er rett og slett veldig entusiastisk og ivrig etter at vi skal få dette til sammen, sier Qvale.

– Flere muligheter
Egil Kvingedal fra MEF leder arbeidsgruppen for den tekniske utviklingen av «Klimakalkulatoren». Han peker på flere muligheter som gjør dette til verktøy bransjen trenger.

– Verktøyet er transparent og etterprøvbart, og rapporter kan hentes ut av en tredjepart, eksempelvis byggherren som lyser ut konkurransen. Beregningsparametere vi bruker i «Klimakalkulatoren» er verifiserte etter internasjonale standarder. Dette gir trygghet til entreprenør og byggherre, sier Kvingedal

– Vi har fortatt et godt stykke arbeid foran oss. Det er mange aktører og interessenter som skal involveres, og ikke minst lovverk og krav som skal forholde oss til. Vi skal nå jobbe parallelt med det juridisk administrative samtidig som verktøyet utvikles på den tekniske biten. Men, det er givende å være i gang, jeg mener dette kan bli revolusjonerende for bransjen vår, sier Qvale.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.