Administrerende direktør Hilde Vatne i JM Norge sier næringen må jobbe enda mer for å redusere avfall, at man får fart på arbeidet med ombruk og gjenbruk, og at man sikrer høyere energikvalitet i eldre boliger som i dag har et vesentlig dårligere nivå enn nye boliger. Foto: JM Norge

Administrerende direktør Hilde Vatne i JM Norge sier næringen må jobbe enda mer for å redusere avfall, at man får fart på arbeidet med ombruk og gjenbruk, og at man sikrer høyere energikvalitet i eldre boliger som i dag har et vesentlig dårligere nivå enn nye boliger. Foto: JM Norge

JM-sjefen: – Vi må lage mer av mindre

Foran toppledersamlingen til SAMMEN2030 i oktober peker administrerende direktør Hilde Vatne i JM Norge på tre områder hun mener det er viktig for næringen å ta tak i.

– Det handler om å redusere avfall, at vi får fart på arbeidet med ombruk og gjenbruk, og at vi sikrer høyere energikvalitet i eldre boliger som i dag har et vesentlig dårligere nivå enn nye boliger, sier hun i en pressemelding.

Norge har forpliktet seg til å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030. BAE-næringen står for 15 prosent av utslippene, og har ved flere anledninger pekt på at den vil være en del av løsningen for at Norge skal nå sine mål.

Avfallsreduksjon
– Avfall er en stor kilde til klimagassutslipp, og JM Norge har i flere år jobbet med å redusere avfall på byggeplassene. I 2019 tok de for eksempel kontakt med Norgips for å se på hva som var mulig å få til sammen, og i august i år bygde de den første pilotleiligheten helt uten gipsavfall, heter det i meldingen.

– Vi har en ambisjon om å halvere avfallsmengden fra byggeplassene innen 2030. Det betyr at kun de materialene det er bruk for skal til byggeplassen. Sammen med Norgips ønsker vi å skreddersy gipsplater, slik at vi kun får de gipsplatene vi har behov for. Implementert vil dette redusere gipsforbruket med 30 prosent, sier Vatne.

Vatne mener også næringen må jobbe mer målrettet med gjenbruk og ombruk dersom den skal lykkes i å redusere sine klimagassutslipp. Hun viser til at JM de siste tre årene blant annet har jobbet med gjenbruk av trepaller.

Ombruk av paller
– I dag brennes fullt brukbare trepaller i stort monn. For å unngå dette samler vi nå inn paller og får leverandørene til å ta dem tilbake slik at de kan brukes om igjen. Siden vi startet med dette i 2019, har vi samlet inn og levert tilbake over 45.000 paller. Det representerer 9.000 trær. Hadde vi stablet alle de ombrukte pallene oppå hverandre ville det blitt et fjell med 6.500 meters høyde, legger hun til.

– Halvparten av Norges befolkning er bekymret for hvordan strømkostnadene vil påvirke privatøkonomien, viser JMs boligbarometer for 2022. Ifølge Vatne bidrar de høye strømprisene til at flere nå får øynene opp for den store utfordringen vi har i Norge med lite energieffektive boliger.

– Strøm har alltid vært billig i Norge, og det har nok bidratt til en litt for lav bevissthet rundt energiforbruket i byggene vi bor i. Nesten 80 prosent av alle boliger i landet ligger på de fire laveste karakterene på energiskalaen, og en bolig fra 1950 bruker åtte ganger mer energi til oppvarming enn en ny bolig. Energisløsingen i eldre boliger er verken bra for folks lommebok, eller for vårt felles miljø, sier Vatne og understreker at det er gjort mye på regelutforming for nybygg de siste årene, men mener det fortsatt er en stor jobb som må gjøre for å forbedre energikvaliteten i gamle hus.

– De fleste bygg er jo bygget allerede, og dersom vi ikke får fart på oppgraderingen av eldre boliger, vil de som bor i gamle, trekkfulle hus bli sittende med kostbare strømsluk, samtidig som prisene på nybygg drives ytterligere opp, sier hun.

På toppledersamlingen i SAMMEN2030 13. oktober skal toppledere og kommunikasjonsledere i BAE-næringen diskutere hvordan BAE-næringen kan bidra til at det stilles strengere, og mer kunnskapsbaserte klimakrav. De skal også se på hva BAE- næringen kan gjøre for at næringens beste kompetanse og innovasjon tas i bruk, og hvordan næringen kan bidra til at det skapes større forutsigbarhet for investeringene.