Illustrasjon: L2 Arkitekter

JM og L2 vant kirke og flerbrukshus

JM Entreprenør og L2 arkitekter vant konkurransen om flerbrukshus og kirke i Nittedal.

- «Hel ved»blir kulturhuset vårt, og klart beste forslag, sier evalueringsgruppen som har sett på de forskjellige forslagene. Evalueringsgruppa er oppnevnt av kommunestyret og består av ti personer med kompetanse blant annet innen arkitektur, bygg, offentlige anskaffelser, prosjektledelse samt bruker- og eierinteresser.

I avgjørelsen trekkes det frem at ”Hel ved” ble valgt for vårt enhetlige formspråk og samlet sett et godt arkitektonisk grep i forhold til funksjon og stedlige utfordringer.

Videre trekkes det frem at JM Entreprenør i samarbeid med L2 arkitekter har kommet med det mest kostnadseffektive alternativet.

- Vi er svært stolt over å være et klart førstevalg i en slik tøff konkurranse. Det betyr mye for oss å få lov til å utforme kulturhuset for Nittedals beboere. Vi begynner for øvrig å få god erfaring på kulturbygg. Vi bygde også Lillestrøm Kultursenter i samarbeid med L2 arkitekter, skriver JM i en melding.

Konkurransen omfattet løsninger fra fire prekvalifiserte entreprenører, hvis løsningsforslag skulle nøye vurderes av et evalueringsutvalg i kommunen. Det har også vært anledning til at private og organisasjoner har kunnet komme med innspill før avgjørelsen ble tatt, og lokalsamfunnet har vist tydelig engasjement.