- JM Norge fortsetter å vokse med lønnsomhet. Vi registrerer med glede at vi for tredje år på rad har oppnådd et driftsresultat som har vært all-time high samtidig som vi har hatt fornøyde kunder, sier Martin Asp, adm. dir. i JM Norge.

JM Norge øker resultatet for tredje år på rad

JM Norges inntekter økte til 3244 millioner svenske kroner (3056) og driftsresultatet økte til 273  millioner svenske kroner (227) i 2017.

Driftsmarginen økte til 8,4 prosent (7,4 prosent). JM Norges virksomhet representerer 18 prosent av JM-konsernets totale inntekter på 17008 millioner svenske kroner(15 752) og 12 prosent av konsernets driftsresultat på 2 194 millioner svenske kroner (1540).

I fjerde kvartal i fjor igangsatte Norge 279 (136) boliger og det ble solgt 126 (149) boliger. For hele 2017 igangsatte JM i Norge 621 boliger (643) og solgte 472 (705).

- JM Norge fortsetter å vokse med lønnsomhet. Vi registrerer med glede at vi for tredje år på rad har oppnådd et driftsresultat som har vært all-time high samtidig som vi har hatt fornøyde kunder. I løpet av året har vi fortsatt å bygge opp vår byggerettsportefølje samt å utvikle reguleringsplaner for større prosjekter. For et av dem, Myrvoll stasjon, hadde vi både salgsstart og byggestart i fjerde kvartal. Markedet har vært avventende spesielt i Oslo og i Bergen, men hittil har vi truffet markedet godt med våre produkter, sier Martin Asp, adm. dir. i JM Norge.

Ved inngangen til 2018 hadde JM i Norge 1193 (1203) boliger under produksjon. JM Norges tomtereserve økt til 7600 (6700) boliger.