JM miljømerker alle nye boliger med Svanemerket

Alle boligene i JMs nye prosjekter i hele Norden skal svanemerkes.

– Vi er det første nordiske byggefirmaet som svanemerker hele konsernets boligproduksjon. Dette er et naturlig skritt på veien mot å være markedsleder i bærekraftig boligbygging, sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge i en pressemelding.

Miljømerkingen gjennomføres også for de øvrige delene av JMs virksomheter – utenfor Norge. Miljøsertifiseringen av prosjektene innebærer en løpende vurdering av JMs miljøarbeid - for eksempel valg av bærekraftige materialer som gir et godt innemiljø. Svanemerkingen innebærer også at boligene er bygget fuktsikre, har god ventilasjon og godt dagslys.

- Det betyr mye for en mer bærekraftig nordisk byggevirksomhet at JM nå utelukkende skal bygge svanemerkede boliger i alle de nordiske landene de er representert, sier Anders Ødegaard Gammelsrud, lisensieringssjef i Svanemerket i Norge.

JM har jobbet målrettet for å redusere den miljø- og klimamessige konsekvensen av sin virksomhet og boligene konsernet bygger siden begynnelsen av 1990-tallet. Siden hhv 2008 (Sverige) og 2012 (Norge) har selskapet bygget hus som trenger 25 prosent mindre tilført energi enn myndighetskravene tilsier. Sammenlignet med 1990, har JM nå klart å halvere utslippene av klimagasser. Målet er at utslippene av klimagasser skal være nær null i 2030.

– Vi har hatt et strukturert miljøarbeid i mange år. Dermed var det forholdsvis enkelt å tilpasse virksomheten i henhold til kravene for å oppnå Svanemerking av våre prosjekter, sier Yvonne Høgetveit, direktør for Innkjøp og Virksomhetsutvikling i JM Norge.

JM Norge har nå mottatt grunnlisens for det offisielle, nordiske miljømerket Svanemerket. Også for JM i Sverige og i Finland er grunnlisens på plass, hhv i slutten av desember og i januar. I tillegg vil tilpasningene som blir gjort for hvert enkelt byggeprosjekt måtte oppfylle kravene til å bli svanesertifisert. Sertifiseringen utføres av Miljømerking Norge.

Alle byggeprosjekter som JM begynner å prosjektere i 2018, vil bli Svanemerket. Boliger som JM har bygget de siste årene har praktisk talt samme ytelse som kreves for Svanemerking, men vil ikke kunne sertifiseres i etterkant.