– Vi gleder oss til å bli enda bedre på sikkerhet gjennom en fullpakket, praktisk og erfaringsbasert sikkerhetsuke, sier HR-direktør Ann Kristin Søreid i JM Norge. Foto: JM Norge

– Vi gleder oss til å bli enda bedre på sikkerhet gjennom en fullpakket, praktisk og erfaringsbasert sikkerhetsuke, sier HR-direktør Ann Kristin Søreid i JM Norge. Foto: JM Norge

JM arrangerer sin mest omfattende sikkerhetsuke

Fra mandag 21. november gjennomfører JM det som skal være deres mest omfattende sikkerhetsuke noensinne i Norge, Sverige og i Finland.

Alle medarbeidere i de enkelte prosjektene og funksjonærer på kontorene i alle land blir involverte.

– Hovedoppmerksomheten rettes mot tre områder; 1) adkomster, 2) risikoobservasjoner og 3) JMs løfterutiner. Alle medarbeidere får anledning til å se en film om sikkerhetskultur med Per Renman, Group Safety Director i det svenske selskapet Boliden. Inspirasjonen fra Boliden er at alle ulykker kan forebygges. Å arbeide sikkert handler om et arbeidsengasjement. Friske og motiverte arbeidstakere er avgjørende for gode resultater. I det enkelte prosjekt er det et omfattende program der det blir trent på de utvalgte sikkerhets-temaene som del av prosjektene daglige rutiner, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å bli enda bedre på sikkerhet gjennom en fullpakket, praktisk og erfaringsbasert sikkerhetsuke. På et så viktig område som sikkerhet er det ekstra viktig å hente inn inspirasjon og erfaring fra andre virksomheter for å oppnå bedre resultater, sier HR-direktør Ann Kristin Søreid i JM Norge i meldingen.

Under sikkerhetsuken blir det gått målrettede vernerunder og sammen diskutert om det finnes tiltak vi kan gjøre på egen arbeidsplass for å forbedre de ulike adkomstene.

Videre viser forskning at det er en direkte sammenheng mellom en høy innrapporteringsgrad av risikoobservasjoner og færre ulykker.

– Under sikkerhetsuken vil vi repetere hvordan vi melder inn risikoobservasjoner og deretter være ekstra bevisst og oppmerksomme på det som rapporteres inn, skriver selskapet.

De skal også se på selskapets løfterutiner.

– Vi utfører mange tunge løft på være byggeplasser hver dag og om løft går feil kan det i verste falle resultere i en dødsulykke. Hver byggeplass skal analysere om de fullt ut følger JMs løfterutiner eller om det finnes forbedringspunkter, heter det videre i meldingen.