JF27

Byggets navn kommer av adressen Jåttåflaten 27 - under prosjektering og i byggetiden har bygget hatt navnet Gullfaks.

FAKTA

Sted: Jåttåvågen, Stavanger

Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg

Kontraktssum eks mva: 310 millioner kroner

Bruttoareal: 16.500 kvm (kontordel), 10.000 kvm (parkering)

Tiltakshaver: Hinna Park

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: Link Arkitektur

Rådgivere: RIB: Norconsult l RIV og RIE: Sweco (via Caverion) l RIAku: Sinus l RIBr: Hoplands Brannrådgiving

Underentreprenører og leverandører: Peling: Seabrokers Fundamentering l Ferdigbetong: Sandnes & Jærbetong l Betongelementer: Block Berge Bygg l Stålarbeid: IKM Stål & Fasade l Taktekking: Sandnes Tak l Fasade: Staticus l Solskjerming: Interiør Service l Blikkenslager: Vibemyr Blikk l Rekkverk: Hamre l Tømrer: Moelven l Maler: Lund & Vaaland l Belegg, tepper og pasrkett: T Lund l Flis: Chem Con l Heiser: Schindler l Lås og beslag: Certego l Storkjøkken: TS Storkjøkken l Tårnkran og maskinutleie: BAS

Tiltakshaver er Hinna Park. Bygget er tegnet av Link Arkitektur og ført opp i samspillsavtale av Kruse Smith Entreprenør. Byggets kontraktssum er på 310 millioner kroner (eks. mva.). Byggestart var i august 2014 og byggetiden var totalt på to år.

550 kontorarbeidsplasser

Bygget er dimensjonert for 550 kontorarbeidsplasser. I parkeringsanlegget er det satt av plass til 1.100 sykler, som også skal dekke behovet i nabobygget.

Prosjektleder Morten Johannessen i Kruse Smith Entreprenør forteller at kontoretasjene har 70/30 fordeling mellom kontorlandskap cellekontorer.

– Kontoretasjene rommer også møterom, stillerom og sosiale soner. Første etasje rommer resepsjon/lobby og kantine. Bygget har to atrier som går fra første til sjette etasje, sier Johannessen. Atriene gir lys til kontorer og korridorer og har et samlet areal på 350 kvadratmeter. Mellom atriene er det brede bruer som inneholder sosiale soner.

Nærhet til sjø og skog

– Nærhet til sjø og skog har gitt inspirasjon til utseende på bygget, forteller diplomarkitekt Agnes Helen Selheim i Link Arkitektur.

Hun sier at e n utfordring har vært å få godt dagslys helt ned til bakkenivå i soner som ligger mot atriene.

– Det har også vært viktig å unngå at solavskjermingen gjør at bygget ser for lukket og tungt ut - og at en del av opplevelsen av å være inne bygget er nærheten til det som skjer ute, sier Selheim.

Selheim sier at JF27 skulle ha fleksibel innredning.

– Tekniske føringer er lagt i korridorer. Dermed kan cellekontorer enkelt endres til størrelser etter behov. For å oppnå god fleksibilitet var det viktig å plassere hoved kjerner i bygget på best mulig måte for god flyt i bygget, sier Selheim.

Tre trappesjakter og bruer i alle etasjer mellom de to atriene gir god og effektiv kommunikasjon i bygget. Ifølge Selheim er bruene naturlige møteplasser. Atriene er holdt i hvitt for å gi best mulig dagslys og legger til rette for at utsmykning kommer best mulig frem. Mange steder i bygget er det benyttet trespiler for å myke opp harde flater.

Yin og Yang

– Tanken med elementene i fasaden var motsetninger som møter hverandre. Sjø i front mot øst, kontra skog i vest, travelt forretningsstrøk kontra lekeplasser, grønt og barn. Harde glassflater mot myke omkransende fasadebånd, sier Selheim.

Rask lukking med moduler

Tomten i Hinna Park ligger dels på fjell og dels på utfylt sjøbunn. Parkeringsetasjene er sprengt ut og gulvet i nederste etasje ligger på kote minus 3. Parkeringsanlegget er støpt i vanntett betong. Betongkjernepeler bærer den delen av bygget som står på utfylt sjøbunn.

Bærende konstruksjon over bakken er i betongelementer. Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene består av moduler produsert av Staticus i Litauen og består av aluminium. Modulene ble levert ferdige med vinduer og solavskjerming. Staticus har også levert glasstak og fasadene i atriene.

– Fasadekonstruksjonen ga rask lukking, noe som var en stor fordel, sier Morten Johannessen.

BREEAM Excellent

I første etasje er det slipt plasstøpt betong. I kontorer og korridorer er det teppeflis. Noen møterom har parkett. Bygget har plassbygde vegger i kjerner og systemvegger ellers i kontoretasjene. Alle etasjer over bakkenivå har systemhimlinger.

Morten Johannessen sier at entreprenøren var meget nøye med praktisering av rent tørt bygg under oppføringen. Det er en forutsetning for å oppnå BREEAM Excellent.

Et stort uteområde som ble brukt til mellomlagring og vareinntak ble asfaltert for å redusere mengden støv som kommer inn i bygget. Av samme grunn ble en gangsti mellom bygget og brakkeriggen asfaltert. Hele byget ble støvsugd ukentlig.

Rask lukking ga minimalt med fukt i konstruksjonen. Bygget er ført opp med miljøvennlige og vedlikeholdsvennlige materialer.

Hele bygget har universell utforming. I atriene er det lyddempende materialer for å oppnå god akustikk. Hele bygget er sprinklet.

Kruse Smith Entreprenør har ikke hatt fraværsskader under oppføringen.

JF27 er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med varmepanel i himling (Caverions klimapanel), basert på fjernvarme, og kjøling skjer via ventilasjon. Bygget er i energiklasse A.

Trivsel medrent tørt bygg

Morten Johannessen sier at den største utfordringen i prosjektet har vært å oppfylle alle krav til BREEAM Excellent.

– Fremdriften hadde vi god kontroll på. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Hinna Park og leietakerne. Vi tar med oss nyttig kunnskap om rent tørt bygg fra JF27. En viktig erfaring er at rent rørt bygg er positivt for både fremdrift og trivsel. Vi har også hatt stort fokus på BIM og en egen BIM kiosk for arbeiderne på bygget, sier Morten Johannessen.


Flere prosjekter