Jessheim Park F, G og H

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Backe Romerike har nå ferdigstilt 72 leiligheter i sitt sjette og til nå største byggetrinn i Jessheim Park.

Fakta

Sted: Jessheim

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruttoareal: 11.700 kvadratmeter

Byggherre: Jessheim Stadion Bolig AS

Byggherrerepresentant: Backe Prosjekt

Totalentreprenør: Backe Romerike

Kontraktssum eks. mva.: 162 millioner kroner

Arkitekt: Arconsult Ove Bøe

Landskapsarkitekt: Øvre Romerike Prosjektering

Rådgivere: RIB: Pentacon l RIE: Brelco l RIV: NTI l RIBR: Brannsafe l RIAKU: Uniconsult l RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn og utomhus: Nordby Maskin l Råbygg: Con-Form l Fasadepuss: ABC Pussteknikk l Mur- og flis: Mjøndalen Mur & Puss l Parkett: Bo Andrén l Tømrerarbeider: Hadeland Stål og Gips l Tretrapper: Fagtrapp Drift l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Tredører: Easydoor l Ståldører: Robust l Låssystem og beslag: Lås & Sikring l Tekking: Nortekk l Blikkenslager: RS Blikk og Miljømontasje l Rekkverk og skillevegger: PKS Industrier l Fasadefelt: Østlandske Fasadeteknikk l Maling, byggtapetsering, tepper: Artea Malerservice l Himlinger: Modulvegger Oslo l Kjøkken, bad og garderobe: Studio Sigdal l Skyvedørsgarderober: Acme Interiør l Sykkelstativer: Haniss l Branntetting og isolering: Brann & Sikkerhetsforum l Rørlegger og ventilasjon: Norsk Teknisk Installasjon l Elektriker: Brelco l Forbruksmålere: Ista Norge l Heis: Kone

Backe Romerike har nå nylig overlevert de siste leilighetene av totalt 72 leiligheter i de tre blokkene F, G og H i Jessheim Park midt i Jessheim sentrum. Dette er entreprenørens sjette byggetrinn for utbyggeren Jessheim Stadion Bolig siden utviklingen av ett av de største boligområdene i Jessheim startet i 2011.

Jessheim Park ligger blant annet på området hvor gamle Jessheim Stadion var lokalisert, men nå er området blitt til et moderne boligområde. Bak utbyggingsselskapet Jessheim Stadion Bolig står Backe Prosjekt, som håndterer byggherrefunksjonen, og selskapene Mallin Eiendom og Løvenskiold Eiendom.

De tre boligblokkene er på henholdsvis fire, fem og seks etasjer og har et totalareal på 11.700 kvadratmeter.

– Jessheim Park er et viktig prosjekt og har stått for en vesentlig del av om-setningen til Backe Romerike de årene vi har bygd her, sier prosjektsjef Jens Olav Kjærstad i Backe Romerike.

Han fremhever at Jessheim Park er et boligprosjekt hvor det har blitt lagt vekt på god kvalitet.

– Det er leiligheter med høy standard og godt tilrettelagte ute-områder. I dette byggetrinnet har det vært svært mange valg-muligheter i leilighetene i den faste prisen, noe som ikke er veldig vanlig i denne type boligprosjekter, forteller han.

Det har vært mulighet til blant annet å velge fire ulike typer både når det gjelder valg av parkett, farger på vegger, fliser på bad og kjøkkenfronter. Det har vært tilvalg også innen elektro og rør- og sanitæranleggene.

Kjærstad sier at salgene av leilighetene i Jessheim Park har gått bra i alle år og at de tidligere prosjektene har utmerket seg godt i Prognosesenteres kundeunder-søkelser.

– Vi opplever nå at mange som har kjøpt i det siste byggetrinnet har familie eller venner som bor i ett av de tidligere byggetrinnene. Prosjektet har et godt rykte og anses for å være boliger av god kvalitet, sier prosjektleder Vegard Sæter-moen i Backe Romerike.

Han har vært med på bygging av alle de åtte blokkene som nå utgjør Jessheim Park, i de siste trinnene som prosjekt-leder.

Betong i alle skillevegger

For det siste byggetrinnet gikk spaden i jorda i januar 2017. For den ene blokken møtte entreprenøren bløt leire i grunnen og måtte masseutskifte og gjennomføre ekstra tiltak på fundamentering.

– Alle de andre blokkene i Jessheim Park hviler på sand, men vi var klar over at det kunne være utfordrende grunn-forhold i området, sier Kjærstad.

Prosjektet er i sin helhet, også parkeringskjelleren til byggetrinnet, bygd opp med bæresystem fra Con-Form.

– Det som er litt særegent med disse leilighetene er at det er betong skillevegger mellom alle leilighetene og fellesarealer. Det er en ekstra kvalitet utbyggeren har ønsket for å hindre lyd-lekkasjer inn i leilighetene, forklarer Kjærstad.

Som etasjeskiller i prosjektet er det brukt plattendekker.

– Backe Romerike gjennomfører i utgangspunktet betong i egenregi, men vi har ikke hatt så stor produksjonskapasitet på betong at vi har hatt mulighet til å støpe alt med egne folk. Byggesystemet til Con-Form har fungert veldig godt i dette prosjektet, fastslår han.

Det er Con-Form som har hatt den største underentreprisen i prosjektet etterfulgt av grunn, utomhus og VA som har vært en samlet kontrakt.

Fasaden er i stor grad StoVentec luftet puss, i tillegg er det trepanel på balkonger. Alle leilighetene, fra 5-roms leiligheter i toppetasjene til de minste 2-roms leilighetene, har egen balkong.

I hver blokk er det to toppleiligheter som har trapperom opp til sin egen takterrasse.

De fem første blokkene i Jessheim Park har hvit puss, men for det siste trinnet er det valgt en mørk grå puss for å bryte opp i det arkitektoniske uttrykket i boligområdet.

Prosjektet er i sin helhet basert på vannbåren oppvarming. Toppleilighetene har gulvvarme, mens de øvrige leilighetene har radiatorer. Alle badene i prosjektet har vannbåren oppvarming. Byggene er prosjektert etter TEK10 og har ventilasjon med varmegjenvinning.

Noen utfordringer, men har levert i henhold til tidsplanen

Prosjektleder Sætermoen forteller at i tillegg til utfordrende grunnforhold, har vær og klima påvirket prosjektet noe.

– For de to første blokkene, som hadde litt tidligere overlevering, ble pussarbeidene litt utfordrende siden dette er arbeid som krever plussgrader for å bli gjennomført. Prosjektet har hatt noen utfordringer underveis og hektiske dager, men vi har klart å overlevere i henhold til tidsplanen, sier han.

Prosjektsjef Kjærstad sier at gjennomføringen av det store prosjektet har vært grei for entreprenøren.

– Backe Romerike har selvsagt en god dialog med Backe Prosjekt, og i kontraktsfasen er vi med og definerer byggetiden. Det er en fordel vi ikke har i alle prosjekter. Siden vi har bygd flere trinn allerede, er prosessen i utbyggingen av Jessheim Park strømlinjeformet. Flere av aktørene har også vært involvert i flere av byggetrinnene, sier han.

Alt tyder på at det også blir en videre utbygging i Jessheim Park. Det er i første omgang lagt opp til en videre utbygging av 144 leiligheter fordelt på to byggetrinn.

– Det har nå vært salgsmøte for det neste salgstrinnet på 94 leiligheter, og det legges opp til salgstrinn nummer to på 50 leiligheter. Salget av leilighetene i første salgstrinn starter 1. oktober, opplyser Kjærstad.


Flere prosjekter