Jernbaneverket skal bygge nye beredskapsterminaler. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jernbaneverket bygger nye beredskapsterminaler

Innen utgangen av året kan flere nye beredskapsterminaler langs landets togstrekninger stå klare. Målet er at gods skal kunne lastes fra bane til vei flere steder i tilfelle ras og andre ødeleggelser.

Langs Bergensbanen skal det bygges beredskapsterminaler på Palmafoss ved Voss og på Nesbyen, opplyser Jernbaneverket.

På Dovrebanen er det Kvam og Støren som får nye beredskapsterminaler, mens det langs Nordlandsbanen blir på Mosjøen og i Mo i Rana. I tillegg skal depotområdet på Fauske på Nordlandsbanen utvides.

For Sørlandsbanens del kan Langemyr godsterminal i Kristiansand benyttes som den er. Jernbaneverket har et håp om at alle terminalene skal stå klare til bruk innen utgangen av året.

Målet for byggingen er ifølge Jernbaneverket å «skape større trygghet og regularitet for gods på bane».

I tillegg til utbyggingen av nye beredskapsterminaler skal strekningen mellom Voss og Palmafoss totalfornyes.