Problemene i tunnelen i desember førte til forsinkelser i togtrafikken. Foto: Lise Åserud / NTB
Problemene i tunnelen i desember førte til forsinkelser i togtrafikken. Foto: Lise Åserud / NTB

Jernbanetilsynet varsler tilsyn etter togstans i tunnel

Jernbanetilsynet varsler tilsyn etter at to tog ble stående fast i togtunnelen Romeriksporten på Østlandet i flere timer før jul.

De to togene hadde 554 passasjerer om bord. De ble stående i fire timer før de ble hentet ut av tunnelen, og mange av passasjerene fortalte om kaotiske tilstander om bord.

– Når det gjelder hendelsen i Romeriksporten, vil vi i løpet av kort tid gjennomføre tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap og verifisere om Bane Nors beredskapsplaner ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte, skriver Jernbanetilsynet i en redegjørelse tirsdag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er tydelig på at håndteringen av denne typen hendelser må bli bedre.

– Jeg vil følge dette opp overfor Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Og det er bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de snarlig vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap, sier samferdselsministeren.

(©NTB)