Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen

Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen

Jernbanedirektoratet vil utsette ny Bergensbane til 2036

Den nye, rassikre jernbanetraseen Arna-Stanghelle bør utsettes til tidligst 2036 på grunn av de økonomiske rammene man har fått, mener Jernbanedirektoratet.

– Store prosjekter må skyves noe ut i tid, sier jernbanedirektør Knut Sletta til NRK.

Traseen øst for Bergen er svært ettertraktet på Vestlandet, sammen med en ny og rassikker E16 som skal bygges parallelt. Før påske ble det klart at Statens vegvesen ikke vil prioritere ny E16 med rammene de får i ny Nasjonal transportplan (NTP). Jernbanedirektoratet varsler nå altså at de vil nedprioritere ny jernbanestrekning i sitt innspill til oppdatert NTP.

I tillegg foreslår de å prioritere vedlikehold framfor andre utbygginger, blant annet Ringeriksbanen Oslo-Hønefoss.