Jern-Erna er i gang

Kl. 11 torsdag 21. november blir stående som et historisk øyeblikk i Norge.  Da startet man opp den første TBM-maskinen på 20 år på norsk jord. På direkte overføring til Fjellsprengningskonferansen på Radisson BLU Scandinavia hotel i Oslo ble maskinen også døpt. Og navnet er Jern-Erna. Alt skjedde til enorm applaus både på anlegget og i salen.

Det var Malvin Nilsen som både døpte og startet maskinen ved Røssåga kraftverk i Nordland mens sønnen Frode Nilsen sto på talerstolen. Et slikt magisk øyeblikk har man vel aldri hatt på en Fjellsprengningskonferanse noen gang.

Malvin Nilsen sa at det lå mye symbolsk i navnet. Forventningene til Erna Solberg er stor i næringslivet. Hun kan gi oss en bedre hverdag, sa han.

Frode Nilsen som tidligere har vært en notorisk motstander av TBM, fremstår nå som en varm talsmann for denne teknologien.

LNS har utviklet seg til å bli en av de mest ledende anleggsentreprenører i Norge – og fremfor alt har Frode Nilsen målbært den norske konvensjonelle metoden å ta ut fjell på. Men det gjelder å ha flere tanker i hodet – og det har sannelig LNS.

Frode Nilsen sa at de offentlige kraftutbyggerne Statkraft i spissen alltid har vært forutseende. Han berømmet Statkraft for samarbeidet, og han håpet at både Statens vegvesen og Jernbaneverket nå lærer av hva man får til på kraftutbyggingssiden.

Nå er det på tide å slutte med kun å gå etter laveste pris som man ofte gjør både i veivesenet og i Jernbaneverket. Man må utnytte den kreativitet og skapertrang som ligger hos entreprenørene, sa han. Og vi er så enig så enig.

Nå står vi foran en ny TBM-æra i Norge. I sin tid var vi verdensledende på dette området. Det skal vi bli igjen. Gratulerer med dagen både til LNS og til Robbins som har levert maskinen.

Årets Fjellsprengningskonferanse er avslutningsarrangement for NFFs 50-årsjubileum. 2013 har vært et jubelår både for foreningen og for norsk anleggsbransje. Fremtidsutsiktene er fantastiske. Det å se at noen ser mulighetene og tar dem lover godt.

På bygg.no legger vi fortløpende ut saker fra den store dagen for både fjellsprengere og fjellborere.