Jern & Bygg i Oslo konkurs

En av Oslos store jernvare- og byggevareforretninger, Jern & Bygg AS, har begjært seg selv konkurs.

Ved siden av å være en betydelig jernvareforretning har selskapet også solgt byggevarer og fungert som byggevaregrossist med en rekke mindre byggevareutsalg som kunder, blant annet Rådhusbutikker som inngår i Norgros. Jern & Bygg har slitt med lønnsomheten de senere årene. Omsetningen i 2001 var på 241 millioner kroner med et resultat før skatt på minus 5,6 millioner kroner. Året før nådde omsetningen 225 millioner, mens resultatet var på blodrøde 6,1 millioner. Etter det Byggeindustrien kjenner til skal eieren Finn Gulbrandsen i lang tid ha forsøkt å selge selskapet uten å lykkes. Men for noen år siden lyktes han med å selge et utsalg på Ås til Ski Bygg som inngår i Byggmakker-kjeden. Jern & Bygg har vært en stor kunde hos Norgros som står bak Byggmakker og Rådhus-kjeden. Det ryktes at varegjelden til Norgros er på 30 millioner kroner. Men Norgros-sjef Erik Øyno vil overhodet ikke kommentere tall på det nåværende tidspunkt. Etter det Byggeindustrien kjenner til jobber nå bobestyrer med å finne nye eiere som kan drive videre. Erik Øyno sier til Byggeindustrien at Norgros ikke er interessert i å overta en jernvareforretning.