Jarfjord grensestasjon

I 2014 sto Pasvik grenstasjon ferdig og soldatene og befalet som vokter den norsk-russiske grensen i Pasvik Finnmark fikk en helt ny hverdag. I midten av mai i år overtok Forsvaret tvillingbygget Jarfjord grensestasjon. Dermed har Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) nå fått på plass de to storbyggene som erstatter de seks tidligere grenesasjonene.

Fakta

Sted: Jarfjord i Sør-Varanger
Prosjekttype: Grensestasjon
BTA: 2.500 kvm
Prosjektkostnad eks mva:
199,5 millioner kroner
Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet
Byggherre: Forsvarsbygg
Generalentreprenør: Consto
Arkitekt: A-lab
Landskapsarkitekt: Verte
Totalrådgiver: Norconsult
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Oscar Sundquist
l Rørlegger: T. Seyffarth eftf. / Comfort Kirkenes l Ventilasjon: Nordvent l Kulde- og kjøleanlegg: GK Inneklima Alta l Elektro: OP Elektro l SD-anlegg / automatikk: Siemens l Taktekking og lett-tak: Protan Takservice l Stål: AK Mekaniske l Gulvstøp, sliping, polering: KSK Bygg l Hulldekker: Jaro l Blikkenslager: Mikkola l Maling, gulvbelegg og tynnavretting: Bygg og Maler-
mesteren l Lås/beslag, solskjerming: Thermoglass l Porter: Windsor l Brannsikring og himlinger: 2-tal l Vinduer: NorDan l Glass- og alufasader: Metus-Est l Dører: Swedoor, Daloc, Skjold-døren, Knudsen Dørfabrikk l Trapp, rekkverk, håndløpere: Cosmos Construction l Byggevarer: Byggmakker Kirkenes

Den 196 kilometer lange grensen mellom Norge og Russland har opp gjennom alle år vært strengt bevoktet av norske og russiske soldater. Grensejegerne gjør en viktig jobb for å ivareta norsk suverenitet og myndighetsutøvelse samt at de fungerer som støtte til Grensekommisæren. Grensen mellom Norge og Russland er også yttergrense for Schengen-området.

Omprioriterte
I forbindelse med eta-
bleringen av Schengen-avtalen, startet også arbeidet med å forberede grense-
tjenesten helt nord-øst i Norge for de utvidede oppgavene. Det medførte at man omprioriterte hvordan grensevakten skulle organiseres. Man gikk fra å ha seks mellomstore grensestasjoner til å etablere to store og operative stasjoner som skulle vokte hele grensen, kombinert med flere mindre observasjons-
poster. Stasjonen i Pasvik har hovedansvaret for sør-teigen, mens Jarfjord grensestasjon tar hånd om nord-teigen.

A-lab vant i 2010 arkitektkonkurransen for de to nye grensestasjonene, som nærmest er identiske. Kirkenes Byggservice satte opp den første stasjonen som sto ferdig i 2014, mens Consto fikk oppdraget med å sette i gang byggingen av stasjon nummer to. Arbeidet startet kort etter at den første sto ferdig.

– Stasjonene er nesten helt like, men heldigvis fikk vi et lite tidsrom fra den første var ferdigstilt til den andre skulle påbegynnes, slik at vi fikk mulighet til å gjøre noen justeringer og forbedringer. Vi har naturlig nok hentet med oss noen nyttige erfaringer fra den første utbyggingen som vi kunne gjøre nytte av når stasjonen i Jarfjord skulle bygges. Overordnet kan vi si at dette i stor grad gjelder materialbruken. Flere steder har vi valgt mer robuste løsninger, som for eksempel økt bruk av slipte betonggulv, samt andre løsninger som skal tåle den harde bruken som stasjonen vil usettes for. Dessuten er det gjort justeringer i takkonstruksjonen ved inngangspartiet, samt at vi har fått etablert en mesanin i andre etasje med utsikt over den indre gårdsplassen, som er blitt meget bra, forteller plassmajor Harald Enebakk ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Han har hatt ansvaret med å følge opp brukerne, og har fulgt byggingen av begge stasjonene tett.

Indre gårdsrom
Hovedfunksjonene i bygget i Jarfjord er organisert rundt et indre gårdsrom, og eksteriøret er kledt i mørkt treverk. Bygget går over to plan, og et stort, samlende tak definerer uterommet og knytter anlegget sammen.

Jarfjord grensestasjon har også fått på plass en egen carport på 200 kvadratmeter og en større kennel for hundene som grensejegerne benytter i sin tjeneste.

Enebakk er nå inne i sluttfasen med å få ferdigstilt innredningsarbeidene og utomhusarbeidene. Stasjonen åpnes formelt 15. juni, men de overtok allerede for flere uker siden stasjonen fra Forsvarsbygg og Consto, og befal og soldater har nå tatt den i bruk i aktiv tjeneste.

– Vi er veldig godt fornøyd med grensestasjonen i Jarfjord. Dette har vært et stort løft for grensevakta, og er det siste store byggverket som fullføres etter innføringen av Schengen i 2001. Stasjonen dekker opp alle behov og funksjoner for forsvaret på GSV, og gir en god effekt for å optimalisere logistikken. Nå er vi ferdige med alle bygningsmessige arbeider langs grensa, sier majoren.

Han er også fornøyd med leveransen fra Consto.

– De har gjort en god jobb på et komplisert bygg, og vi er fornøyde med at den nye stasjonen oppfyller alle våre krav. Vi må også få skryte av leveransen til A-lab, som har utformet et meget godt og funksjonelt byggverk, legger Enebakk til.

Utfordrende oppgave
Anleggsleder Ronny Røtvold i Consto har fulgt prosjektet tett fra start til slutt, og innrømmer at det har vært en komplisert oppgave.

– På mange måtet er dette er stort spesialbygg. Hele bygge-
plassen ble etablert på jomfruelig mark, og vi måtte etablere alle funksjoner – i tillegg til at selve bygningskroppen er spesiell, forteller Røtvold.

De startet arbeidet med å rydde skog i juli 2014, og måtte deretter etablere en 300 meter lang vei inn fra fylkesveien mot selve tomta, som i hovedsak besto av myr og fjell. De måtte blant annet grave bort en del sprenglegemer fra 2. verdenskrig med fjernstyrt gravemaskin før grunnarbeidene kunne ta til. Dette var en krevende oppgave.

– Det ble utført en del sprengningsarbeid, blant annet skulle vi også sprenge ut en teknisk kjeller under bygget. Når selve byggearbeidet tok til, gikk prosessen greit og vi kom i mål til rett tid, legger Røtvold til.

Selve bygningskroppen i hovedbygget er utført i plasstøpt betong og bærekonstruksjoner i stål, med etasjeskillere av hulldekker. Ytterveggene er bygd opp av bindingsverk med en mørk trekledning, og takkonstruksjonen er av Lett-tak.

Bygget inneholder alt som skal til for å drifte en operativ forsvarsenhet i et krevende miljø. Det innebærer blant annet fasiliteter som også skal dekke et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.

Kennelbygget er også spesielt og gir plass til hundene grensetjenesten disponerer. Her vil hundene få det meget godt både med luftegårder ute og innvending innkvartering. Her er det blant annet etablert en egen vanntredemølle slik at de firbeinte får trent skikkelig.

Flere underentrepriser
– Jarfjord grensestasjon har på mange måter vært et komplisert bygg, og vi har hatt flere underentreprenører, blant annet med en større grunnentreprise med etablering av infrastruktur og utomhusarbeider. Det er også etablert et eget vannforsynings-
anlegg og et eget avløpsrenseanlegg. Det er også etablert et bergvarmepumpeanlegg som står for hovedandelen av oppvarmingen. Vi har i tillegg hatt underentrepriser innen ventilasjon, rør, kulde/kjøling og elektro, og en omfattende koordinering mot Forsvarets egne leverandører på sikkerhets- og styringssystemer. Dette har dermed vært krevende og lærerikt å følge opp, utdyper Røtvold.

Han peker på at dette har vært en skikkelig god tømrerjobb, men ustrakt bruk av trematerialer på vegger, himlinger og kledning.

– Vi er godt fornøyde med det ferdige resultatet, og kvaliteten på bygget, legger han til.

Røtvold trekker også frem kunstverket i taket i inngangspartiet, utformet av kunstneren Josefine Lyche, som en utfordrende oppgave å fullføre – men som har gitt en flott velkomst til bygget. Dette kunstverket er levert av KORO (Kunst i offentlige rom).


Flere prosjekter