Jansen går av

Administrerende direktør Petter Jansen i Norwegian Property ASA har meddelt styret at han ønsker avløsning som daglig leder i selskapet.

 

Jansen har ledet selskapet siden oppstarten sommeren 2006. Han har sagt seg villig til å stå i stillingen frem til ny leder er på plass.

- Som avtalt med daværende styreleder Knut Brundtland, har jeg hatt et tidsperspektiv på tre år i denne jobben. Nå har jeg vært her i tre år, hvor min hovedoppgave har vært å bygge et nytt børsnotert eiendomsselskap. Det har vært en krevende oppgave og tre spennende år. Selskapet er nå på vei inn i en ny fase, og jeg finner det naturlig å levere stafettpinnen til en ny leder som kan utvikle selskapet videre, sier Petter Jansen.

- Norwegian Property har utviklet en portefølje av førsteklasses eiendommer og har solide leietakere. Selskapets drift er meget god og genererer en sterk kontantstrøm. Faktisk har driften aldri vært bedre enn nå, men vi har, som de fleste endre eiendomsselskaper, fått merke konsekvensene av den internasjonale fianskrisen. Det er imidlertid ingen tvil om at Norwegian Property er godt posisjonert etter hvert som konjunkturene igjen vil bedre seg, fremholder Petter Jansen.

- Jeg beklager at Petter Jansen har valgt å si opp sin stilling som administrerende direktør i Norwegian Property. Jeg vil takke Jansen for den viktige jobben han har gjort med å bygge opp Nordens største børsnoterte eiendomsselskap, og jeg er glad for at han har sagt seg villig til å stå i stillingen til ny daglig leder tiltrer. Jeg vil fremheve at det under Jansens ledelse er etablert en effektiv og meget kompetent organisasjon i selskapet med gode relasjoner til både leietakere, bankforbindelser og eierne, uttaler styreleder Tormod Hermansen i Norwegian Property.