Jan Bøhler (Sp) er skuffet over den påtroppende regjeringens beslutning om å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jan Bøhler (Sp) er skuffet over den påtroppende regjeringens beslutning om å legge ned Ullevål sykehus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jan Bøhler: Svært skuffet over Ullevål-beslutning i regjeringsplattformen

Jan Bøhler (Sp) er svært skuffet over at Senterpartiet ikke klarte å forhindre at Ullevål sykehus legges ned i den nye regjeringsplattformen.

Å forhindre at Ullevål sykehus nedlegges var blant Sps kampsaker på vei inn i regjering. Da regjeringsplattformen ble presentert onsdag ble det klart at Sp måtte se det slaget tapt.

Til NTB sier Bøhler at han er svært skuffet over at Ap har fått presset gjennom sitt syn på sykehusplanene i Oslo.

– Det var vår viktigste sak i valgkampen her i byen å bevare Ullevål sykehus. Derfor vil jeg engasjere meg enda mer for å redde Ullevål framover – og jeg vil ikke ha noen rolle i regjeringssystemet, sier den tidligere Ap-politikeren.

Å hindre at Ullevål sykehus legges ned var også årsaken til at Bøhler meldte seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Sp.

– Jeg er sikker på at vi har rett i at det gir bedre ressursbruk og bedre helsetjenester å satse på Ullevål sykehus, og jeg håper og tror at den nye regjeringen etter hvert vil måtte snu i denne saken, sier Bøhler.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.