Illustrasjonsfoto: Boligbygg Oslo KF

Jakter partner for rehabilitering med treelementer

Boligbygg og SINTEF er på jakt etter nordisk produsent til utvikling av ny teknologi for rehabilitering av boliger med elementer av tre.

Boligbygg Oslo KFs prosjektleder, Vera Lukina.

– Produsenten som blir valgt får en unik mulighet til å utvikle ny, fremtidsrettet teknologi med støtte fra norsk og europeisk ekspertise i et stort EU-prosjekt, opplyser Boligbygg Oslo KFs prosjektleder, Vera Lukina i en melding til Byggeindsutrien.

Boligbygg Oslo KF og SINTEF deltar i et omfattende EU-prosjekt, kalt 4RinEU.

Prosjektet startet for et år siden, og skal pågå til høsten 2020. Målene i prosjektet er å utvikle rehabiliteringsmetoder som gjør det mulig å rehabilitere raskt og effektivt, med minst mulig forstyrrelse for beboere.

– Det er ikke vanlig å involvere en produsent så tidlig i prosjekter, men i dette tilfellet er det valgt å åpne opp for det. En av fordelene med å komme inn i prosjektet allerede nå, er å ha god tid til kompetanseoverføring. En annen er å delta i prosjekteringsgruppen, slik at resultatet av forprosjektet blir gjennomførbar fra produsentens perspektiv. Det er hele prosjektet tjent med, mener Lukina.

Tekniske systemer i fasdaden

Hovedpoenget med en utvendig rehabilitering er som regel utskifting av en gammel fasade og etterisolering for å oppnå energibesparelse.

Ofte er det også behov for bedre ventilasjon og annen teknisk oppgradering i boligen. Da blir terskelen høy, fordi beboer må flytte ut i hele byggetiden. Hvis det meste derimot kan gjøres fra utsiden, blir rehabiliteringen langt mer attraktiv og lønnsom.

– Derfor vurderer prosjektet i tillegg å legge inn tekniske systemer i den prefabrikkerte fasaden, for eksempel ventilasjonskanaler og solceller, opplyser Lukina.

Ikke fiks-ferdig-pakke

Nesten alle bygg i Norge er ulike, og prosjektet resulterer derfor trolig ikke i en fiks-ferdig pakke som kan masseproduseres.

Løsningen vil måtte tilpasses hvert enkelt bygg, avhengig av behov for ekstra isolering, teknologi, byggematerialer og klima.

Prosjekteringsgruppen har startet opp med et forprosjekt i april i år, og planlegger å ha det ferdig til årsskifte for å gå over til detaljprosjektering. Fysisk bygging er planlagt i juni 2018.

– For den produsenten som blir med har 4RinEU-prosjektet flere partnere som er viktige når ny teknologi og nye produkter skal utvikles. Gumpp & Mayer er en tysk produsent som har utviklet slike løsninger siden 2010. Denne bedriften utfører hele jobben, fra prosjektering og produksjon til montasje på byggeplass. De har dermed gjort en del erfaringer, og er villige til å dele sin kompetanse i prosjektet. SINTEF er en annen viktig partner. De skal blant annet sørge for at det som prosjekteres og bygges i Norge, blir riktig i forhold til klima og behov, opplyser Lukina i meldingen.