J.I. Bygg vant anbudskonkurranse på Rikshospitalet

J.I. Bygg har inngått kontrakt med Helse Sør-Øst RHF om gjennomføringen av en del av rokadeprosjektet på det nye Rikshospitalet i Oslo.

– Dette prosjektet er initiert som følge av beslutningen om å etablere et nytt sykehus i tilknytning til det eksisterende Rikshospitalet. Rokadeprosjektet har som mål å legge til rette for at utbyggingen av det nye sykehuset kan starte som planlagt. For å sikre en god prosess skal dagens virksomhet i det eksisterende Rikshospitalet lokaliseres til midlertidige eller permanente arealer, slik at riving av deler av dagens bygningsmasse kan gjennomføres, heter det i en pressemelding.

J.I. Bygg har fått oppdraget med en del av rokadeprosjektet som blant annet går ut på å klargjøre for riving. Dette innebærer at lokaler må tømmes og funksjoner rokkeres. Noen funksjoner skal flyttes midlertidig før de skal over i det nye Rikshospitalet, mens andre vil bli permanent omstrukturert.

– J.I. Bygg er svært fornøyde med å kunne bidra til rokadeprosjektet ved Rikshospitalet. Dette er et betydningsfullt prosjekt som vil legge grunnlaget for fremtidens helsevesen i regionen. Vi er stolte av å ta del i arbeidet som skal klargjøre for riving og flytting av funksjoner for å gjøre plass til det nye sykehuset. J.I. Bygg ser frem til et givende samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, sier Geirmund Garder, prosjektleder i J.I. Bygg, i meldingen.