Slik vil Askim videregående skole se ut etter utvidelsen.  Illustrasjon: Østavind Arkitekter

Slik vil Askim videregående skole se ut etter utvidelsen. Illustrasjon: Østavind Arkitekter

J.I. Bygg skal utvide Askim videregående skole

J.I. Bygg er tildelt oppdraget for utvidelse av Askim videregående skole.

Viken fylkeskommune har valgt J.I. Bygg som totalentreprenør for den kommende utvidelsen av Askim videregående skole. Prosjektet omfatter blant annet oppføring av et nybygg og lagerbygg, endring og oppgradering av utomhusanlegg og oppgradering av energisentral og tekniske anlegg. Prosjektet skal miljøsertifiseres Breeam Very good, ifølge en pressemelding fra J.I.Bygg.

– Verdifull tilvekst i vår portefølje
– J.I. Bygg ser frem til å ta fatt på dette nye og spennende skoleprosjektet i samarbeid med Viken fylkeskommune. Askim videregående skole blir en verdifull tilvekst i vår portefølje av skoleprosjekter for fylkeskommunen, og vi er stolte over å bidra til utviklingen av fremtidens læringsmiljøer. Prosjektet, som kombinerer høye miljøstandarder med tekniske utfordringer, passer godt med vår organisasjon og vi gleder oss til å komme i gang, sier Trond Bakke, prosjektleder i J.I. Bygg.

Askim videregående skole huser i dag rundt 1.140 elever og 200 ansatte. Skolen tilbyr opplæringstilbud med yrkesfaglige utdanningsprogram, studieforberedende utdanningsprogram samt en tilrettelagt avdeling. Utbyggingen er planlagt på en ubebygget del av skolens tomt og kan dermed ferdigstilles før eksisterende bygg rives. Plasseringen av nybygget vil skape et samlet og arealeffektivt skolemiljø, hvor hovedbygningene vil definere et attraktivt uteområde som blir skolens nye møtepunkt. Nybygget er prosjektert med en kombinasjon av massivtre og tradisjonell stål- og betongkonstruksjon.

Yrkesforberedende utdanningsprogram
Nybygget skal i hovedsak være et bygg for yrkesforberedende utdanningsprogram, noe som reflekteres i bygningens utforming. Det er blant annet lagt stor vekt på gjennomtenkte løsninger og funksjoner som fremmer bærekraft og stolthet til yrkesfaglige fagområder. Byggestart er estimert til 1. kvartal 2024, med ferdigstillelse 2. kvartal 2027.

Bygget er tegnet av Østavind Arkitekter.