Ås videregående skole. Illustrasjon: Fabel Arkitekter

J.I. Bygg bygger ut på Ås videregående skole

J.I. Bygg AS har fått oppdraget med riving og oppføring av et nytt skolebygg på Ås videregående skole. Bygget skal stå klart til skolestart i 2021.

Det skriver Akershus fylkeskommune i en pressemelding på sine nettsider.

6. desember signerte J.I. Bygg kontrakt med Akershus fylkeskommune etter å ha vunnet totalentreprisekontrakten om nye Ås videregående skole.

– Jeg er veldig glad for at vi nå er i mål med en krevende, men givende, konkurranseprosess. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle involverte, både hos byggherre og tilbydere, for god innsats og mange verdifulle innspill i prosessen som har vært, sier prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde i det fylkeskommunale eiendomsforetaket AFK eiendom.

Anskaffelsesrådgiver Ola Skeid (bak, fra venstre), konstituert prosjektdirektør Frank-Tore Toresen og prosjektleder Magnus Gåseby Gjerde fra AFK eiendom FKF. Deretter prosjektleder Håkon Jeksrud Ålerud og tilbudsleder Thomas Korneliussen fra J.I. Bygg her med dministrerende direktør Kenneth Johnsen i AFK eiendom FKF (foran til venstre) og daglig leder Lars Edvardsen i J.I. Bygg. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF

4.800 kvadratmeter

Arbeidene omfatter riving av eksisterende bygg A og bygging av et nybygg på om lag 4.800 kvadratmeter. Nybygget skal blant annet huse et nytt kantinekjøkken med bespisningsarealer, elevtjenester, arealer for tilrettelagt opplæring, arealer for helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og lærerarbeidsplasser. Nybygget skal kobles til tilstøtende bygg via to gangbruer, der det også skal gjennomføres flere bygningsmessige tiltak.

I tillegg skal det gjennomføres omfattende arbeider utenfor bygget, skriver Akershus fylkeskommune i pressemeldingen. Den gamle vaktmesterboligen skal også rives for å gi plass til en sanse- og økohage.

Excellent

Ifølge Gjerde er det flere spennende og utfordrende sider ved prosjektet.

– Det er knyttet høye miljø- og klimaambisjoner også til dette prosjektet. Nybygget skal blant annet BREEAM-sertifiseres til nivå Excellent og skal bli et nesten-nullenergibygg. I tillegg vil byggearbeidene foregå tett på en skole i drift. Alt dette blir utfordrende, men jeg kan forsikre om at sikkerheten alltid vil stå i høysetet for oss. Vi ser nå frem til det videre samarbeidet med J.I. Bygg AS og øvrige kollegaer i fylkeskommunen, og ikke minst å komme i gang med byggingen, sier han.

Daglig leder Lars Edvardsen i J.I. Bygg sier han er glad for å ha vunnet kontrakten.

– Tilbudsmodellen i dette prosjektet er en totalentreprise med løsningsforslag, og J.I. Bygg er veldig stolt av det prosjektet vi har fått til sammen med våre rådgivere Fabel Arkitekter og Multiconsult. Vi ser frem til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid med Fabel Arkitekter og Multiconsult, som blir med videre i prosjektet, og ikke minst med fylkeskommunen som byggherre, sier Edvardsen.