– Målsetningen vår er lengst mulig varighet med minst mulig fotavtrykk, sier KS-leder Freddy Jonsson hos Anleggsgartnermester Wikholm AS. Han har ledet arbeidet med å få bedriften ISO-sertifisert.

– Målsetningen vår er lengst mulig varighet med minst mulig fotavtrykk, sier KS-leder Freddy Jonsson hos Anleggsgartnermester Wikholm AS. Han har ledet arbeidet med å få bedriften ISO-sertifisert.

ISO 9001 og 14001 til Wikholm

Bergensbedriften tar satsningen på miljø og bærekraft ett steg videre og kan nå skilte med ISO 9001 og 14001-sertifiseringer.

Det var i mars i fjor anleggsgartnerforetaket bestemte seg for å søke ISO 9001 og ISO 14001, og femten måneder senere er bedriften kvalitets- og miljøsertifisert.

Målsetningen vår er lengst mulig varighet med minst mulig fotavtrykk. Vi ønsker å skape evige verdier for kunder og publikum, og med ISO-sertifiseringen har vi nå fått satt dette inn i et system, sier KS-leder Freddy Jonsson hos Anleggsgartnermester Wikholm i en pressemelding.

Han har ledet prosjektene i perioden mens sertifiseringen har pågått, og beskriver prosessen som grundig og lærerik.

Vi valgte å ta oss god tid for å få det innarbeidet på tvers av hele organisasjonen vår, som et felles prosjekt heller enn et diktat fra ledelsen. Det tror jeg vi vil høste fruktene av på sikt, og vi ser allerede at disse sertifikatene har gjort hele organisasjonen vår stoltere, sier Jonsson.

Både solceller på takene, oppsamling av takvann for vask og toalettspyling, kompostering av alt hageavfall, biodiesel til alle maskiner som ikke er elektriske og en høy andel elektriske biler og maskiner er eksempler på tiltak firmaet hadde på plass før prosjektstart.

Vi er ofte først ute med å ta de nye el-variantene i bruk. Det har en merkostnad for oss, men den kostnaden er vi villig til å ta. Noen må gå foran og vise vei, og produsentene trenger kunder som dokumenterer at det er et marked for de nye produktene de utvikler, sier han.

Nå som ISO-sertifikatene er på plass regner Jonsson med at det vil kreve omtrent et årsverk å følge opp kravene de to sertifikatene stiller.

Samtidig vil det spare virksomheten for mye dokumentasjon i anbudsprosesser.

HMS er også en viktig del av disse sertifikatene, og der ser vi at sertifiseringen styrker oss både når det gjelder rekruttering og i forhold til eksisterende medarbeidere, avslutter Jonsson.