Illustrasjon: Statens vegvesen. 

Isachsen lavest i Drammen

Seks entreprenører ga tilbud på jobben med å utvide fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen fra to til fire felt. 

Laveste tilbud hadde Isachsen Anlegg AS med 89,8 millioner kroner tett fulgt av Arne Olav Lund og Sten og Lund med 90,9 millioner kroner.

Det ble resultatet av tilbudsåpningen i Arendal torsdag 1. desember. Det var litt over 30 millioner kroner mellom laveste og høyeste tilbud, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Åpner høsten 2018

Anleggsarbeidene er ventet å starte i månedsskiftet januar/februar 2017 og trafikk planlegges satt på den nye gata høsten 2018.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er del av sentrumsringen i Drammen på sørsiden av elven.

710 meter

Det er en strekning på vel 710 meter fra Tamburgata nær Strømsø torg og østover til Telthusgata som nå skal utvides fra to til fire felt.

Statens vegvesen håper å ha tildelt jobben før jul i år.

To nye felt først

Arbeidene er planlagt å starte med å bygge de to nye feltene på sørsiden av dagens gate inn mot idrettsanleggene og Dammenshallen først.

Når det er ferdig flyttes trafikken fra dagens gate over dit, mens nåværende fv. 282 rehabiliteres, melder Statens vegvesen.

Tilbudene er som følger:

Isachsen Anlegg AS 89,8 millioner kroner

Arne Olav Lund AS og Sten og Lund AS: 90,9 millioner kroner

Park og Anlegg AS: 105,1 millioner kroner

HAB Construction AS: 111,5 millioner kroner

HAG Anlegg AS: 119,6 millioner kroner

Oscar og Tormod Wike AS: 122,4 millioner kroner