- Det norske anleggslandskapet er i kraftig forandring. Vi ser allerede konturene av et oppdragsmarked hvor kontraktene som utlyses er av en størrelse som langt på vei utelukker deltagelse for den jevne norske entreprenør, i alle fall dersom denne ikke er en del av et større konsortium, sier konsernsjef Kent Jensen i Isachsen Gruppen. (Foto: Johan Peter Krauge)

Isachsen Gruppen runder 500 ansatte

I løpet av august passerte entreprenørkonsernet Isachsen Gruppen 500 ansatte. 

- At vi en dag skulle bli så store hadde nok ikke vår gründer og hovedaksjonær Rune Isachsen sett for seg da han etablerte bedriften tilbake i 1986, uttaler konsernsjef Kent Jensen.

Vilje til lønnsom vekst, forklarer Jensen, har vært en av grunnsteinene i konsernets utvikling. Det er særlig det siste tiåret at veksten har skutt fart.

- I 2006 styrte vi etter et budsjett på 280 millioner. Både i fjor og i forfjor passerte vi milliarden i omsetning, og i år har vi lagt lista enda et knepp høyere, forteller Jensen.

- Prognosene for norsk økonomi preges i økende grad av fallende oljepriser. Hvilket igjen gir betydelig nedgang i investeringene på norsk sokkel. Situasjonen påvirker hele fastlandsøkonomien, også BA-markedet. Bygg, poengterer Kent Jensen, er i usikre økonomiske tider vesentlig mer utsatt enn anlegg.

- Bygg er sterkere knyttet til den generelle konjunktursituasjonen, enn anlegg. I den grad myndighetene velger å øke bevilgningene til anleggsarbeider som et motkonjunkturtiltak, kan dårlige tider faktisk gi vekst i anleggsmarkedet. Konkurransen om de store oppdragene hardner til. Nye tider krever nye allianser. Utenlandske aktører har for lengst slått seg inn i vårt hjemmemarked. Storkontraktene på Follobanen er et godt eksempel på utviklingen – så langt har jobber for 10 av 11 milliarder gått til spanske og italienske selskaper. Trenden er klar, oppdragene bare vokser og vokser i størrelse; da er vi som selskap nødt til å vokse tilsvarende, utdyper han.

Isachsen Gruppen er et av selskapene som nå posisjonerer seg for fremtidens anleggsmarked.

- Det norske anleggslandskapet er i kraftig forandring. Vi ser allerede konturene av et oppdragsmarked hvor kontraktene som utlyses er av en størrelse som langt på vei utelukker deltagelse for den jevne norske entreprenør, i alle fall dersom denne ikke er en del av et større konsortium. For å kunne konkurrere om de store kontraktene som nå kommer innenfor samferdselssektoren, har vi derfor dannet et helnorskt entreprenørselskap, sammen med Hæhre og TT Anlegg, legger han til.

Samferdselsdepartementets nye porteføljeselskap Nye Veier AS forventes å være operativt allerede 1. januar 2016.

- Det er ingen tid å miste. Nye Veier AS starter med prosjekter for 130 milliarder. De ønsker vi å være med å konkurrere om. Totalt 1.500 dyktige medarbeidere, lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase – med vårt nye selskap skal vi bite godt fra oss i konkurransen, avslutter Kent Jensen.