Fra venstre Håvard Gevelt, Rune Isachsen, Mari Gevelt Rasmussen og Tron Gevelt. (Foto: Johan Peter Krauge)

Isachsen Gruppen kjøper Gevelt-selskaper

Gevelt Grustak & Entreprenør AS med hovedkontor i Mjøndalen blir med virkning fra 25. februar en del av divisjon anlegg, mens Gevelt Grustak AS drives videre under divisjon industri i Isachsen Gruppen.

Konsernsjef Kent Jensen i Isachsen Gruppen forteller at Gevelts kjernekompetanse vil bidra til å styrke Gruppens markedsposisjon innenfor viktige satsningsområder.

- Våre moderne, mobile knuseverk opererer over store deler av Sør-Norge, og leverer pukk og grus til både proff– og privatmarkedet. Med egeneide grustak og pukkverk får vi bedre kontroll over hele verdikjeden i dette viktige produksjonssegmentet. Gevelt har lang og bred erfaring på området, og vil tilføre verdifull spisskompetanse til vår egen organisasjon, sier han.

- Isachsen er en meget solid entreprenørbedrift hvor stå-på-kulturen og fagstoltheten er velkjent i bransjen. Jeg kan ikke si annet enn at vi gleder oss stort til å bli en del av et så sterkt arbeidslag. Det å bli en del av et større fagmiljø vil også bidra til å styrke våre ansattes egenkompetanse, samt ikke minst vil vi få en større forutsigbarhet på ordreinngang, sier daglig leder Tron Gevelt i Gevelt Grustak & Entreprenør

. Gevelts samlede virksomheter genererer en årlig omsetning på cirka 42 millioner, og sysselsetter 17 personer. Alle ansatte blir med videre.

Strategisk rådgiver Rune Isachsen legger også vekt på at overtakelsen forsterker satsningen innenfor eiendomsutvikling i nærområdet og spesielt Mjøndalen som ligger i selskapets hjemkommune.

- Vi overtar en stor eiendom på Ryghkollen hvor vi allerede innehar naboeiendommen rett over veien. Både grustakene, pukkverket og entreprenørdelen understøtter kjernevirksomheten i Isachsen og dette sikrer verdiskapningen og vekst. Vi er langsiktige i vår strategi og ønsker å kunne bidra positivt i næringsutvikling samt og utnytte gode ressurser for fremtiden, avslutter Rune Isachsen.

Gevelt Grustak & Entreprenør AS er en familiebedrift grunnlagt i 1994. Selskapet eies av søsknene Tron Gevelt, Håvard Gevelt og Mari Gevelt Rasmussen.