Øverst fra v: Jan Granlund, prosjektleder Isachsen Anlegg AS, Bjørn Kåre Ifarness, byggeleder Viken fylkeskommune, Roger Kjenås, prosjektsjef Isachsen Anlegg AS og Sigurd Velken, prosjektleder Viken fylkeskommune. Foto: Øystein Skandfer, Dovre Group

Isachsen Anlegg skal utbedre forfallet på fv. 319 Svelvikveien

Viken fylkeskommune har inngått avtale med Isachsen Anlegg AS om å utbedre forfallet på deler av fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

- Vi er veldig fornøyde med at vi snart kan starte arbeidet med å utbedre forfallet på Svelvikveien. Det er opp til entreprenøren å legge opp arbeidet fremover, og det skal de få litt tid til. Vi kommer til å sende ut mer informasjon når vi vet mer om hvordan de ser for seg anleggsdriften, sier byggeleder Bjørn Kåre Ifarness i en pressemelding.

Kontraktssummen er på 57, 2 millioner kroner, og omfatter utbedring av forfallet på strekningen mellom krysset fylkesvei 2714 Hans Tordsens gate og krysset med fylkesvei 2712 Oscar Kiærs vei.

I praksis betyr det at strekningen skal få nytt fortau, og det skal bygges flere støttemurer langs veien. Gatelysene skal man kun gjøre mindre justeringer på. Drammen kommune er også med i prosjektet, og skal stedvis oppgradere vann, avløp og overvann.