Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik  inviterte en rekke aktører til møte i departementet onsdag. Foto: Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik  inviterte en rekke aktører til møte i departementet onsdag. Foto: Kommunal- og distriktsdepartementet

Inviterte byggenæringen til samling om klimapartnerskap: - Ikke et høflighetsmøte

Kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier han fikk gode innspill og råd fra ulike deler av byggenæringen på et møte onsdag om det videre arbeidet med å etablere et klimapartnerskap innen bygg, anlegg og eiendom.