Lysaker stasjon på Fornebubanen. Illustrasjon: Longva ARkitekter, Asplan Viak og Arup
Lysaker stasjon på Fornebubanen. Illustrasjon: Longva ARkitekter, Asplan Viak og Arup

Inviterer til kunstkonkurranse på Fornebubanen

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere i Norden til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Kunstnere kan søke prekvalifisering frem til og med 30. april 2023. På bakgrunn av
prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon.

Det er satt av en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5 prosent kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen, og konkurransen for øvrig, følger tradisjonen for utsmykking av stasjoner, skoler og offentlige bygg i Oslo og Viken.

- De aller fleste T-banestasjonene i Oslo er blitt utsmykket med kunst, noe som har bidratt til å skape et unikt og gjenkjennbart uttrykk for stasjonene. Vi håper at nordiske kunstnere finner Fornebubanen interessant og at vi får inn bidrag som vil løfte stasjonene visuelt og videreføre det arkitektoniske uttrykket, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen i en pressemelding.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres frem til 2027. Kunsten skal være ferdig
installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av
Fornebubanen starter.