Jan Henry Hansen, administrerende direktør i OPAK, er konferansier for årets prosjektkonferanse på Meet Ullevål. Konferansen har fått tittlen: 2 + 2 = 5. Når gir prosjektledelse og prosesser merverdi?

Inviterer til konferanse om mer effektive prosjektprosesser

Effektive prosjektprosesser og gevinstrealisering står i sentrum når Prosjekt Norge arrangerer sin årlige prosjektkonferanse i Oslo 7. november.

Det overordnede tema for årets konferanse er hva som gir prosjektledelse og prosesser merverdi. Konferansen går av stabelen på Meet Ullevål 7. november, med Prosjekt Norge som arrangør.

– Vi hører mye om prosjektene som ikke er vellykket, men heldigvis er det mange prosjekter som er suksesshistorier også. Noen ganger er det nesten magisk å være del av et prosjekt, når deltakerne spiller hverandre gode og leveransene som skapes overgår forventningne, sier daglig leder Stein Mjøen i Prosjekt Norge.

Årets prosjektkonferanse tar for seg de prosessene som gjør en forskjell i prosjekter.

Med et bredt spekter av eksempler, og godt tuftet i forskning, løftes to hovedtema:

- Effektive prosjektprosesser. Hvilken ledelse og samhandling gir effektive prosjektprosesser? Hvordan lykkes med effektivt samarbeid i hele verdikjeden? Hvordan få mennesker og teknologi til å spille godt sammen

- Gevinstrealisering. Hvordan ta ut mer effekt av prosjektene våre? Endringer i kultur og struktur.

Thomas Hylland Eriksen kommer for å snakke om hvordan mennesker og teknologi kan spille best mulig sammen.

Administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll skal snakke om tillit - den viktigste valutaen i prosjekter. Hvordan kan man skape en tillitsbasert prosjektgjennomføring.

Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen  i Norsk Olje og Gass kommer for å snakke om hvordan man sammen skaper konkurransekraft.

Basert på forskning og sin egen sterke historien gir forfatter og ledelsesforsker Anne Grethe Solberg dyp innsikt i hva som skal til for å mestre på sitt aller, aller beste i prosjekter? Hun har skrevet boken "Et helt menneske i en halv kropp" om hvordan hun tok livet tilbake ved hjelp av mestringsteknikker etter en traumatisk opplevelse der hun ble hardt skadet.

Det er mange meninger om hva effektiv ledelse er blant prosjektledere. Professor Anders Dysvik gir konkrete råd til prosjektledere om hvordan de mer effektivt kan videreutvikle seg selv og deltakerne i prosjektene.

Prosjekter gir liten effekt om man ikke lykkes med virkelige endringer i systemer og kulturer. Avdelingesdirektør i Nav, Ola Furu, snakker om modernisering av IKT i NAV. Hvordan kan en virksomhet som NAV utvikle et prosjekt mindset og lykkes med kontinuerlig produktutvikling?

- Selv med de beste prosessoppskriftene er det til syvende og sist menneskene i prosessene som avgjør om det blir suksess eller fiasko, sier Mjøen i Prosjekt Norge.

Wolfgang Plagge, professor Norges Musikkhøgskole skal sammen med Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen og OPAK-sjef Jan Henry Hansen avslutte konferansen gjennom både toner og nøkkelpunkter som leder til suksess.