Kristoffer Larsen Seivåg (prosjektleder ny bydel) og Irene Skiri (prosjektsjef for Ny by - Ny flyplass) i Bodø kommune. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

Inviterer til idekonkurranse om ny Bodø-bydel

Kommunen inviterer nå de fremste fagmiljøene fra hele Skandinavia til å foreslå de beste ideene for en ny bydel i Bodø.

Bodø kommune har nå for fullt startet planleggingen av hvordan den framtidige nye bydelen, på det området som i dag er lufthavn og kampflybase, skal utvikles og utformes.

- For å få de beste innspillene inviterer vi nå fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, til å bli én av tre miljøer som får i oppdrag å levere konkrete forslag til hvordan den framtidige bydelen kan utformes, sier Irene Skiri, prosjektsjef for Ny by - Ny flyplass i Bodø kommune.

- Hensikten med oppdraget er å få gjennomarbeidede og gode ideer som kommunen kan bruke i planleggingen av ny bydel, sier Kristoffer Larsen Seivåg, prosjektleder ny bydel.

Lyser ut konkurranse

Kommunen skal lage en kommunedelplan for ny bydel som skal vedtas av bystyret i 2022.

I første omgang gjennomføres en tilbudskonkurranse der kommunen åpner for at de fremste, små og store rådgivingsselskapene går sammen i team og sender inn tilbud på oppdraget.

Deretter vurderes tilbudene basert på oppgaveforståelse, relevante referanseprosjekter og team-sammensetning.

- De tre beste teamene får tildelt et likeverdig oppdrag, sier Irene Skiri.

Tre hovedområder

Leveransen skal i hovedsak gå ut på å foreslå:

Hovedstrukturer i bydelen for transportsystemet, grøntområder og byutviklingsområder. Gjennom hovedstrukturene skal bydelen kobles med resten av byen omkring flystasjonen.

Utbyggingstetthet og plassering av nøkkelfunksjoner for hvert delområde. Sammen med et visst antall boliger skal delområdene bestå av dagligdagse behov for sosiale tjenester, arbeidsplasser, offentlig møteplasser, forretninger mm.

Utbyggingsrekkefølge for utvikling av bydelen.

Teamene skal dermed jobbe i tre måneder, januar – april 2020, før de leverer endelig forslag til utforming.

Gjennom disse tre månedene vil det bli lagt opp til flere aktiviteter underveis der det gis mulighet til å komme med innspill og kommentarer til arbeidet.

- Det skal blant annet gjennomføres et midtveisseminar der teamene skal presentere sine ideer så langt de har kommet, sier Kristoffer Larsen Seivåg.