Nullenergibygget på Haakonsvern.

Inviterer til dialogmøte om nullenergibygg

Direktoratet for byggkvalitet inviterer til dialogmøte 21. mai om en definisjon av nesten nullenergibygg.

Energikravene i byggteknisk forskrift skal utvikles, og på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal direktoratet utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

- I dag inngår energibehovet i driftsfasen som én del av energikravene i byggteknisk forskrift. Som en del av oppdraget vil vi vurdere om energikravene også skal omfatte andre miljøkvaliteter, sier senioringeniør Knut Helge Sandli.

- I dette arbeidet er det viktig for oss å få synspunkter fra berørte aktører i byggenæringen. Vi inviterer derfor til dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo hvor direktoratet vil presentere en foreløpig modell av definisjonen av nesten nullenergibygg. Deretter åpner vi for dialog og innspill fra salen, sier Sandli.

Mer om dette kan du får med deg på møtet som arrangeres tirsdag 21. mai kl. 13.00 på Litteraturhuset i Oslo.