Norconsult og AF Gruppen inviterer til debatt om bærekraftig veiutbygging på Arendalsuka. Foto: AF Gruppen

Inviterer til debatt om hvordan bygge verdens beste vei - se arrangementet live på bygg.no

Under Arendalsuka 2019 inviterer Norconsult og AF Gruppen til debatt om hvordan vi sammen kan bygge verdens beste vei.

Se arrangementet live her

Her vil politikere og næringen utfordres til å ta en større del av ansvaret for å sikre Norge veier som er mer klimavennlige, gir færre ulykker og med best mulig samfunnsnytte.

Med 1.000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) har Norge en unik mulighet til å tenke smartere og mer bærekraftig når det norske veinettet skal bygges ut. Gjennom 90 års erfaring med veiutbygging deler nå Norconsult og AF Gruppen sine erfaringer med politikere og næringen under Arendalsuka. Politikere og næringen utfordres til å tenke nytt, og inviteres til debatt.

Debatten finner sted onsdag 14. august klokken 10 på  Fullriggeren Sørlandet i Pollen.

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult og konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen ønsker velkommen og det blir debatt ved samferdselsminister Jon Georg Dale og Kirsti Leirtrø (Ap) i Stortingets transportkomité.

Det settes også opp et ekspertpanel om trafikksikkerhet ved Guro Ranes (SSV), samfunnsnytte ved Erling Røed Larsen (Oslo MET) og bærekraft ved Janicke P. Garmann (Norconsult).

Konsernsjef Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og konstituert vegdirektør i Statens vegvesen Bjørne Grimsrud ser på veien videre. Det blir oppsummering ved Per Kristian Jacobsen og Morten Grongstad.

Se arrangementet live her