Fra prisutdelingen i Texas: Kenda Caskey, Vice President, Engineering Director for P&I, Burns & McDonnell, Robert S. Ritter, Associate Director Performance Assessment, Construction Industry Institute, Alexander Smidt-Olsen, direktør, Metier, Bjørn Andersen, professor, NTNU, Jan Alexander Langlo, seniorforsker, SINTEF og Stephen P. Mulva, Director, Construction Industry Institute

Internasjonal pris til norsk prestasjonsmåleprosjekt

"Måleprosjektet" fikk tildelt CII Performance Assessment Award på en konferanse i Texas i august.

BNL har i samarbeid med SINTEF, NTNU, Oslo Works as, Catenda, Metier og et knippe virksomheter i byggenæringen gjennomført et prosjekt som skulle teste ut benchmarkingsstystemet CII 10-10 fra universitetet i Texas i norsk byggenæring. Utgangspunktet har vært å finne ut hvordan vi kan legge til rette for at norsk BAE-næring skal kunne drive målrettet forbedringsarbeid for å bedre konkurranseevnen. Prosjektet har nå fått internasjonal annerkjennelse.

– Vi har fått utmerkelsen fra Construction Industry Institute, CII, fordi vi har vært pådrivere for bruk og videre utvikling av prestasjonsverktøyet, sier Rannveig R Landet, direktør i BNL og administrativ prosjektleder i Måleprosjektet i en pressemelding.
Prosjektet har gitt oss et verdifullt kunnskapsgrunnlag for prestasjonsmåling og målrettet forbedringsarbeid ved hjelp av anbefalte praktiske måleverktøy. Benchmarkingsverktøyet er i bruk i mange land.

Innspill til forbedringer
– Våre norske pilotvirksomheter har gitt oss verdifulle innspill for forbedringer av verktøyet. De har testet ut CII 10-10, delt av sine erfaringer og stilt krav til videre utvikling og forbedring. Det er prosjektteamets konstruktive forbedringsinnspill til CII som er grunnlaget for prisen, sier Kari Sandberg, leder av EBA og styringsgruppeleder for Måleprosjektet.

Prisen ble mottatt av professor Bjørn Andersen fra NTNU på vegne av prosjektet. Han er leder av Prosjekt Norge ved NTNU som har brukerrettigheter til CIIs prestasjonsmåleverktøy i Norden. På CIIs årlige konferanse deltok også faglig prosjektleder for Måleprosjektet, Jan Alexander Langlo fra SINTEF og Alexander Smith Olsen fra Metier.

Tilgjenglig på norsk
– Jeg håper at prosjektet kan bidra til langsiktige prestasjonsstrategier for bedrifter i hele byggenæringen. Det nettbaserte verktøyet med veileder vil være tilgjengelig på norsk for alle virksomheter gjennom Prosjekt Norge når uttestingen i Måleprosjektet avsluttes i høst, avslutter Rannveig Landet.

Prosjektteam/kontaktpersoner for Måleprosjektet:

 • Rannveig R. Landet, BNL, administrativ prosjektleder
 • Jan Alexander Langlo, SINTEF, faglig prosjektleder
 • Bjørn Andersen, NTNU (leder Prosjekt Norge)
 • Siri Bakken, NTNU/ OSLO WORKS
 • Ole Jørgen Karud, Catenda
 • Alexander Smidt Olsen, Metier
 • Sara Hajikazemi, SINTEF

Pilotvirksomhetene som har gjennomført benchmarking

 • Backe Entreprenør Holding
 • Consto
 • Cowi
 • Hersleth Entreprenør
 • Hjellnes Consult
 • HUS arkitekter
 • Kruse Smith
 • Mustad Eiendom
 • Narud Stokke Wiig arkitekter
 • OBAS Vest
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen/ÅF Engineering
 • Statnett SF
 • Statsbygg
 • Sykehusbygg
 • Tronrud Gruppen
 • Veidekke
 • Vintervoll