Internasjonal interesse for nybygg

Det er stor internasjonal interesse for å designe nybygg til kunsthøgskole i Norge

Oppslutningen om å få tegne nybygget til Kunsthøgskolen i Bergen har vært formidabel. Ved fristens utløp, 17 januar, hadde 63 arkitektbyråer fra inn- og utland meldt seg på designkonkurransen om det prestisjefulle bygget som skal stå klart i løpet av 2008. Nå vil Statsbygg i samråd med Kunsthøyskolen i Bergen invitere 10-12 av de påmeldte byråene til en nærmere presentasjon. Av disse vil fem bli invitert til å delta i en lukket konkurranse, der vinneren kåres i midten av juni. - Halvparten av de påmeldte arkitektkontorene er utenlandske, sier seniorarkitekt og prosjektleder i Statsbygg, Per Aksel Larsen. Vi har lagt stor vekt på å markedsføre utlysningen internasjonalt. Her er byråer fra 14 forskjellige land. De påmeldte er blant annet fra København, Stockholm, Helsingfors, London, Paris, Berlin, Köln, München, Wien og Amsterdam. Nybygget for kunsthøgskolen er den største kultursatsingen i Bergen siden Grieghallen. Den vil dekke 17.500 kvm og legges til en gammel industritomt ved sydenden av Store Lungegårdsvann. Området inngår som en viktig del av byutviklingen i Bergen, og bygget skal innlemmes i planen om den nye strandsonen i byen. - Aldri før har det vært bygget ny kunsthøgskole for visuell kunst i Norge, og vi er spente på å se hvilke visjoner arkitektene har for et bygg som dette, sier Per Aksel Larsen i Statsbygg. - Gjennom det arkitektoniske uttrykket innad skal anlegget gi atmosfære, rom og funksjonalitet for det skapende arbeidet til studenter og tilsatte, sier høgskoledirektør Johan A. Haarberg. Utad skal bygget avspeile kunsthøgskolens oppgaver og funksjon samt sentrale rolle i kunst- og kulturlivet både regionalt og internasjonalt. Samtidig skal utkastene ta hensyn til sine omgivelser og de offentlige byrommene, noe som vil være av stor betydning for helheten i området og forbindelsen med Bergen sentrum.