Internasjonal avtale for norsk IKT-selskap

Det norske IKT-selskapet Jotne EPM Technology har inngått to internasjonale avtaler som kan bidra til økt utbredelse av bruken av buildingSMART-teknologien i byggenæringen.

Avtalene gjelder en av hjørnesteinene, IFD Library. Som første programvarehus i verden tilbyr EPM bred støtte for at hele verdikjeden kan ta IFD Library i bruk. EPM`s programvare tilbyr sømløs informasjonsflyt basert på buildingSMART-standardene IFC, IFD og IDM.

Takket være Innovasjon Norge og Standard Norge er det blitt stilt til rådighet midler og kompetanse for å gjøre det mulig å utvikle slike verktøy.

Det var på et møte i Washington nylig at det ble inngått to avtaler mellom IFD Library Group og Jotne EPM Technology. Den ene avtalen gjelder drift av IFD Library basert på Jotne EPM Technologys modell-server, mens den andre gir EPM anledning til å benytte IFD Librarys teknologi på andre forretningsområder.

Siktemålet er å utvikle IFD Library og støtte denne som del av det internasjonale buildingsmart-arbeidet. Med på laget er, foruten Norge, nederlandske STABU Foundation, amerikanske Construction Specifications Institute (CSI) og kanadiske Construction Specifications Canada (CSC). Alle partnerne har det til felles at de er til for å fremme standardisering i byggenæringen for å bidra til effektivisering av industrien.

IFD Library er en viktig del av buildingSMART-teknologien, og når for eksempel byggherrer satser på å kreve bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering), er nettopp IFD med. IFD Library er basert på åpne ISO-standarder og gjør det mulig å koble bygningsinformasjonsmodeller opp mot andre viktige eksisterende informasjonskilder. Det kan for eksempel være produktspesifikke varedatabaser (i Norge NOBB, EFO, NRF m.m.) eller kunnskapsystemer som for eksempel standarder og Byggforskserien. Slike databaser som både i Norge og i andre land allerede har samlet og systematisert store mengder informasjon, gjøres tilgjengelig i buildingSMART-kompatibel programvare ved hjelp av IFD Library.

Gjennom en vel fungerende koplingsmulighet mellom buildingSMART-kompatibel programvare og for eksempel varedatabaser, åpnes det bl.a. for svært effektiv e-handel, bedre og mer effektiv prosjektering, bedre FDV-dokumentasjon osv. IFD Library er flerspråklig og gjør det også mulig å oversette informasjon i en BIM til et annet språk som er tilgjengelig i IFD Library (www.ifd-library.org) .