Interfrukt

Anleggsleder Marianne Berntsen i Veidekke Anlegg og prosjektleder Hans Petter Dalen i Norske Stålbygg.

Et godt entreprenørsamarbeid og en solid prosjektorganisasjon har båret frukter på Langhus i Ski. Interfrukts nye kjempelager har innfridd alle byggherres forventninger.

Fakta

Sted: Ski kommune

Prosjekttype:
Nybygg, kjølelager og kontorer

Entreprisekostnad eks mva:
240 millioner kroner

Bruttoareal: 21.300 kvm

Byggherre:
Anthon B Nilsen Eiendom

Totalentreprenør: Norske Stålbygg

Prosjekteringsledelse: Itech

Arkitekt: Norske Stålbygg / Hjertnes Byggrådgivning (Nå ÅF Infrastruktur)

Rådgivere: RIB og ARK: Hjertnes Byggrådgivning (Nå ÅF Infrastruktur) l RI-BR: Norconsult l RI-E: ÅF Infrastruktur l Vei og VA: COWI l Energi: Itech l Grunnrapport: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Systemvegger: System1 l Kjøle-
anlegg: Johnson Controls l Stål-
konstruksjoner: Give Stålspær l Ventilasjon: Vestfold Klima og Ventilasjon l Lås og beslag: Vaktservice Teknikk Vestfold l Taktekker: ByggPartner l Vegg-
elementer/ takplater: Ruukki l Porter: Port-Service l Elektro: Xpert Instal-
lasjon l Heis: OTIS l FDV: CuroTech l Hulldekker og heissjakt: Contiga l Alu.vinduer: Profax Aluminium l Materialer: Optimera l Kjølevegger: Fresvik Produkter l Gulvstøp: Twintec Scandinavia l Maler/ flis/gulvbelegg: Bjørvik Malerservice l Sprinkler: Sprinklerspesialisten l Rørlegger: Randow Rørservice

Det nye lagerbygget til Interfrukt i Ski kommune er det største bygget total-entreprenør Norske Stålbygg noen gang har bygget. 545 tonn stål har gått med på det i alt 21.100 kvadratmeter store lagerbygget.

Arbeidet på den trerike tomten på Langhus i Ski startet høsten 2012, på det som den gang var et gammelt gårdsbruk. Tomten ble ryddet, og i overkant av 100.000 kubikkmeter fjell ble sprengt bort, og brukt for å fylle opp og planere ut den 55 mål store tomten.

Veidekke-datterselskap Norske Stålbygg har vært totalentreprenør på prosjektet, men har jobbet tett med Veidekke Anlegg og Veidekke Oslo.

– Dette har vært det største samarbeidsprosjektet vi har vert med på, forteller prosjektleder i Norske Stålbygg, Hans Petter Dalen.

Tar tempen
På det meste har det jobbet litt i underkant av 80 mann på prosjektet samtidig. Dalen forteller likevel at det ikke har virket spesielt folksomt.

– Det er så store dimensjoner på Interfrukt-bygget at det slett ikke føles ut som om det er mange på jobb her, sier han.

Dalen forteller at størrelsen i seg selv ikke har vært en utfordring, men at man har jobbet mye for å tilpasse bygget etter leietakernes ønsker. Interfrukt-bygget huser 10 forskjellige bedrifter med forskjellige behov til fasiliteter og lagertemperatur, men Dalen kan opplyse om at tilpasningene ikke har ført til lengre enn planlagt byggetid.

– I dag bygger vi uansett så tett at det ikke er noen særlig forskjell på varme rom og kalde rom. Men bygget må tilfredsstille strenge krav, og siden mange av de forskjellige lagerrommene skal holde forskjellige temperaturer, har vi, for eksempel, installert en rekke hurtigporter for at minst mulig varme skal reise mellom rommene, sier han.

Som støpt
Anleggsleder på prosjektet, Marianne Berntsen i Veidekke Anlegg, trekker også frem en ryddig byggeplass og ryddig samarbeid som sentrale faktorer for at overlevering kunne skje til avtalt tid.

– Det har vært veldig ryddig her i hele byggetiden. Vi har hatt stor plass, men plassen har også blitt veldig godt utnyttet, sier hun til Byggeindustrien.

Bygget er, som de aller fleste Norske Stålbygg-prosjekter, tegnet av stålentreprenørens egen arkitekt. Lager- og butikklokaler er en spesialitet, og prosjektleder Dalen mener det har vært en styrke å bruke ressurser innen bedriften.

– Det er en stor fordel å ha en arkitekt i eget hus som vet hvordan vi bygger, bekrefter han.

Anleggsleder Berntsen skryter også av betongentreprenøren som står bak gulvstøpet på Interfrukt. I to femdagers støp på til sammen 2.367 kubikkmeter betong, er hele det 21.100 kvadratmeter store gulvet støpt til et jevnt og glatt lagergulv.

I byggetiden har Norske Stålbygg og underentreprenører på prosjektet måttet ta særlig hensyn til naboene. En adkomstvei som gikk gjennom den gamle tomten, har det vært nødvendig å opprette alternativer til for beboerne i området, og denne veien har i løpet av byggeperioden blitt lagt om rundt 12 ganger for å sikre både fremdrift på prosjektet og naboenes tilgang til sine egne hjem.

Fruktfat-finish
Prosjektleder hos byggherre Anthon B Nilsen, Yngve Iversen, forteller at kjempelageret på den splitter nye adressen Berghagan Nord har blitt oppført på en helt eksemplarisk måte.

– Hele prosessen har gått sømløst. Vi har hatt en flink leietaker som har gått inn i oppgaven, og en entreprenør som har vært veldig profesjonell. Vi har ikke hatt en eneste forsinkelse i beslutningsplanen, og selv om programmeringen har vært omfattende, har det gått veldig bra, sier han.

– Det er lenge siden jeg har vært borti en prosjektorganisasjon av det kaliberet vi har sett på dette prosjektet. Det har vært dedikerte mennesker som har vært stolte av hva de holder på med, og opptatte av å levere bra. Selv om dette er et lagerbygg, har vi fått en veldig fin finish. Entreprenøren har i stor grad brukt lokale underentreprenører, og håndverkerjobben som er gjort, har også vært veldig bra, sier han.

Interfrukt, som er leietaker av bygget, fremleier til ni fruktaktører, samt Boots apotek, som også har sikret seg lagerplass på Langhus.

Plasseringen i Ski, forteller Iversen, er ideell både med tanke på tilkomsten til bygget og nærheten til Oslo og de omkringliggende regionene. Nabotomten, som i byggeperioden har blitt brukt til mellomlagring, har inntil nylig vært båndlagt for dobbelt jernbanespor, men kan nå omreguleres etter at jernbaneverket valgte et annet alternativ for sporet. Iversen forteller at man nå ser på synergimuligheter med det nye lagerbygget.