- Summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har tildelt 7,8 milliarder kroner

Innovasjon Norge har hittil i år tildelt 7,8 milliarder kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter i norsk næringsliv.

Det er en dobling sammenlignet med tildelingene til samme tid i fjor, og 1,7 milliarder kroner mer enn for hele 2019 samlet.

- Mange av landets bedrifter har hatt et vanskelig halvår. Disse pengene kan gi fortsatt aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen. Jeg er glad for at næringslivet ser framover og ruster seg for å være konkurransedyktige og i tet når koronakrisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

- Det er ingen automatikk i at kriser gir innovasjon, men summen av de mange små og store prosjektene, tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt, legger administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, til.

Som følge av koronapandemien fikk Innovasjon Norge i vår doblet årets ramme for støtte til næringslivet, fra rundt regnet 7 til 14 milliarder kroner. Av dette er det ved utgangen av august i år gitt tilsagn om 7,8 milliarder kroner i form av lån og tilskudd til i alt 5.495 prosjekter. Tilsvarende tall til samme tid i fjor var 3.128 tilsagn på i alt 3,9 milliarder kroner.

- Det er stor bredde i prosjektene vi bidrar med lån og tilskudd til, men vi ser at teknologi er en fellesnevner i mange. Vi ser også at mange av prosjektene tar utgangspunkt i behov i internasjonale markeder, som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte, sier Haugli.

Krisepakken fra regjeringen og utvide rammer gjør at Innovasjon Norge kan støtte til flere prosjekter.

- Vår oppgave er som før å bidra til et konkurransedyktig, nyskapende og bærekraftig næringsliv gjennom å bidra til at de gode prosjektene kan gjennomføres. Kriteriene for å få lån eller tilskudd er de samme som tidligere år, men med økte rammer bidrar vi i 2020 til flere og større prosjekter. Som før står næringslivet selv for investeringene i innovasjon, våre virkemidler er et supplement, sier Haugli.