Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens landsforening. Foto: BNL
Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens landsforening. Foto: BNL

Innlegg: Vi trenger sterkere grep mot a-krim

NHO Byggenæringen er oppgitt over manglende tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Denne ukens reportasje på TV2 om en kriminell gjenganger i byggenæringen, som til tross for klare bevis ikke blir stoppet, frustrerer NHO Byggenæringen.

Innlegg av:

Kjetil Tvedt, direktør for seriøsitet og kompetanse i NHO Byggenæringen.

Dokumentaren "Norge bak fasaden – Vill vest i byggebransjen" og en nylig sak på NRK viser hvordan kriminelle gjengangere får operere tilnærmet fritt i norsk byggenæringen. Ofrene for aktiviteten er sårbare mennesker som kommer til Norge og må jobbe under uverdige forhold. I tillegg til de ansatte går aktiviteten ut over kunder som får levert slett arbeid, leverandørbedrifter som ikke får betalt ved konkurs og samfunnet som ikke får inn skatteinntekter.

I TV2-saken kommer det frem at lederen for firmaet har utnyttet elektrofagarbeidere fra Romania som ikke fikk lønn, men trusler om knekte bein i stedet. Han har i snart 20 år fått drive en rekke firmaer i eget og andres navn. Arbeidstakere har anmeldt til politiet, med god dokumentasjon på lovbrudd, men likevel prioriterer ikke politiet denne saken.

I TV2-dokumentaren forklarer en anonym kilde i politiet hvorfor og hvordan denne typen saker ikke blir prioritert. Det er betimelig å stille seg spørsmålet om strategiene, prioriteringene og tiltakene politiet har fungerer etter hensikten. Politiet bør åpenbart reise sak mot denne typen aktører for å avskrekke, og vi mener lovmyndighetene må prioritere denne typen saker mye hardere. For den seriøse delen av byggenæringen er det fortvilende å se at selv saker som gjelder gjengangere, der man får servert bevisene på et sølvfat, ikke blir prioritert. Dette sender et tydelig signal til andre kjeltringer om at denne typen kriminalitet er tilnærmet risikofri. Dette går ut over tilliten til politiet og til byggenæringen. Vi vil ikke ha slike aktører i markedet. De ødelegger for alle andre.

Tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon

NHO Byggenæringen har spilt inn mange tiltak til myndighetene for å bedre situasjonen, men møter en byråkratisk mur av regelverk som ikke kan endres. Svaret er ikke nødvendigvis økte gebyrer og omfattende kontroll med den generelle byggenæringen, hvor de aller, aller fleste driver seriøst og ordentlig. Arbeidstilsynets virkemiddel med stenging av byggeplasser og bøter har ikke avskrekkende effekt, når det ikke koster noe å slå bedriftene konkurs. Da må politiet inn.

NHO Byggenæringen og Skatteetaten har spilt inn konkrete forslag om deling av data mellom ulike aktører i flere runder til Regjeringen ved Nærings- og Fiskeridepartementet. Det er viktig at offentlig myndighet har behov for et solid regelverk som tillater at data fra offentlige myndigheter blir satt sammen og delt for det formålet å forebygge ø- og a-krim. Dette krever samarbeid på tvers av departementene, noe som ofte viser seg krevende, men som her er nødvendig.

Dette kan bare ikke fortsette. Vi vil derfor igjen utfordre Regjeringen til å finne riktige personer fra riktige departement med riktig mandat til å løse saken. I tillegg må politiet få ressurser og krav som gjør at denne typen saker blir prioritert.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.