Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen
Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

Innlegg av:

Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Hvordan skal vi rapportere riktig når vi ikke har et digitalt økosystem for byggene eller eiendommene våre Tror nasjonale politikere at vi får til effektiv omstilling uten å ha kontroll på digitale informasjonsstrømmer, eller har en felles forståelse om et digitalt økosystem for bransjen?

I juni 2023 la Direktoratet for byggekvalitet frem en rapport som dokumenterte at ulike sertifikater på samme type referansebygg ga forskjellige resultat på klimagassregnskap. Under seminaret var det mange som etterlyste et arbeid med definisjoner, mer diskusjon om definisjonsmakt og en myndighet som får oppgaven med å samle inn og sammenstille. Det har ikke skjedd.

Da vi inviterte vår nye digitaliseringsminister til å diskutere bygg, så var det ikke en prioritert oppgave fordi byggene våre ikke er en del av vår nasjonale digitaliseringsstrategi. Når det nå etableres plattformer for gjenbruk og ombruk, er det en rekke spørsmål som må avklares, og man bumper inn i en rekke lover og forskrifter i tillegg til det manglende digitale økosystemet. Dette både forsinker og stopper praktiske løsninger. For jeg tror nemlig ikke det mangler lokal vilje.

Alle trenger gode bygg, og vi trenger å vite hvordan byggene våre påvirker klima og natur. Vi må vite hvor vi skal bygge nytt og hvor vi skal ombruke og gjenbruke. Vi må vite hvilke materiale som inngår i bygget, og hvor vi kan gjenbruke til hva.

Vi må ikke drukne alle flinke forvaltere i et rapporterings-mareritt, fordi vi ikke kan bruke data de har i sine driftssystemer eller som de har rapportert inn til for eksempel SSB.

Vi må sammen bygge et digitalt økosystem som vi alle snakker om og hvor hver av oss tar vår oppgave og løser den og utveksler data med andre. Inne i byggene er det plattformer av informasjon som ikke snakker sammen.

NKF lanserer nå sammen med KLP et politikerdashbord for byggene våre, ikke for å eie plattformen, men for å fremme et digitalt økosystem der alle bidrar, og vi sammen kan se på data.

PS:
Kjære digitaliseringsminister, Du er velkommen til oss 8. mars for å lære mer, om du fortsatt har en åpning i kalenderen din.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.