Mai Anh Thi Lê er spesialrådgiver i Statsbygg og Lars Hvidsten er FDV-ingeniør i Nittedal eiendom KF.

Innlegg: Samarbeid om «Smart digital eiendomsledelse»

Driften av offentlige bygninger koster fire milliarder i året. Nå har Nittedal Eiendom KF og Statsbygg inngått et samarbeid for finne digitale løsninger som gjør driften mer effektiv og mindre kostbar. Med på laget er en rekke andre aktører, skriver Lars Hvidsten og Mai Anh Thi Lê i dette innlegget.

Artikkelforfatterne

Lars Hvidsten er FDV-ingeniør i Nittedal eiendom KF og Mai Anh Thi Lê er spesialrådgiver i Statsbygg.

Til sammen drifter og forvalter det offentlige rundt 33 millioner kvadratmeter bygninger i Norge. For å effektivisere driften av disse eiendommene har offentlige aktører nå inngått et samarbeid.

Nittedal-eiendom KF var initiativtaker og Statsbygg er en villig samarbeidspartner.

Med i samarbeidet er også Forsvarsbygg, helseforetak, Oslobygg KF, en rekke kommuner, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt organisasjoner som BuildingSmart Norge og Norsk kommuneteknisk forening. Samarbeidet skjer i regi av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

De offentlige aktørene ønsker å bli ledende på kostnadseffektiv og miljøriktig drift av bygg. Bruk av ny teknologi for automatiserte prosesser, ny kompetanse og eventuelle endringer i organisering skal muliggjøre et skifte i driften av våre bygg, på linje med andre næringers moderne drift av produksjonsanlegg.

Digitalisering og smarte teknologiske løsninger kan redusere nedetiden på tekniske anlegg. Det kan også forhindre skader, både på personer og bygg, og minske behovet for store utskiftinger i tekniske installasjoner. Dette kan spare betydelige beløp i drift og vedlikehold av bygningene, i tillegg til å gjøre hverdagen for driftsmedarbeidere tryggere.

Stiller krav til leverandørene

Med samarbeidet ønsker aktørene blant annet å sørge for sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift og en felles digital infrastruktur.

De store offentlige bestillerne vil være pådrivere for denne utviklingen ved å stille krav til leverandørmarkedet. For å oppfylle ambisjonen vil det stilles krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. Dette omfatter bygningsinformasjonmodeller (BIM) som integrert del av smart drift. Det blir lagt ned store ressurser i prosjekter på å utvikle gode BIM modeller, og at det er ønskelig at denne verdien tilkommer driftsfasen og BIM modellen videreutvikles sammen med bygget.

Et forutsigbart vedlikehold

Et smart driftskonsept gjør det lettere å gjennomføre et forutsigbart vedlikehold ettersom smarte systemer kan varsle om forestående driftsstans før ting går i stykker. Et smart driftkonsept dreier seg om å være i forkant, unngå skade og skifte ut komponenter før de går i stykker. Innsatsene på eiendommene blir behovsdrevet.

I industrier som subsea, offshore, bilindustri og skipsfart har prediksjon i drifts- og vedlikeholdsplanlegging vært brukt lenge. De offentlige eiendomsaktørene vil utfordre leverandørmarkedet til å dele og overføre slik kunnskap. Digital teknologi som droner, roboter og sensorer vil optimalisere automatisering og fjernstyring av byggene, samtidig som vi bygger en solid digital grunnmur som hjelper oss med å ta ut effektiviseringspotensialet av en smartere måte å drifte vår eiendomsportefølje på og ruste til å møte fremtidige behov og krav.