Fagansvarlig for støy og akustikk i Asplan Viaks Infrastruktur øst-avdeling, Trond Norén. Foto: Privat
Fagansvarlig for støy og akustikk i Asplan Viaks Infrastruktur øst-avdeling, Trond Norén. Foto: Privat

Innlegg: NTNU i uttakt med behovet i byggebransjen

Man kan lese i Bygg.no at 17/3-2022 at Næringslivsringen er bekymret over fallende antall studenter. Man konstaterer at søkertallene til femårig master i bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim har falt i fem år. Det er bekymringsverdig, men ikke overraskende, skriver seniorrådgiver innen støy og akustikk i Asplan Viak, Trond Norén.

Innlegg av:

Trond Norén, fagansvarlig for støy og akustikk i Asplan Viak Infrastruktur øst.

Undertegnede har inntrykk av at NTNU har mindre fokus på behovet for den spesifikke kompetanse det er behov for i markedet enn nye, spennende teknologier.

Aldri har behovet for nyutdannede med mastergrad i akustikk vært større. Veien til en mastergrad i akustikk går typisk via bygglinjen. I dag ser man det tragiske i at akustikk som mastergrad ble lagt ned ved Universitetet i Oslo tidlig på 80 tallet. Nå har RIF og fagmiljøet i akustikk, i form av de store rådgiverne i bransjen, forsøkt å få NTNU til å fokusere mer på utdannelsen av akustikere, men det går hele tiden feil vei. Nå er man i en situasjon hvor en rekke seniorer innen akustikk er rundt pensjonsalder samtidig som behovet for fagpersoner innen støy og akustikk anslås til å være minst 100 fagpersoner for lite.

Bygningsakustikk er i høy grad et kompetanseområde hvor lang erfaring er viktig. Så byggebransjen kommer i skvis i lang tid framover når det ikke finnes nok kompetanse. Og vanskeligere skal det bli fordi NTNU ikke har fokus på å informere og tilrettelegge for studier innen fagfeltet. Hvordan går det med professoratet i akustikk som har vært utlyst? Hvor mange nye kurs og masterstudenter kan vi forvente de neste årene?

Nå har man i 2021 fått en ny støyretningslinje. Den er god, men krever mye støyfaglig kompetanse for å håndteres. Vi merker nå at støy tar uforholdsmessig mye fordi kompetanse er mangelvare både i det prosjekterende ledd og i det offentlige ledd som skal vurdere og behandle støyutredninger. At kompetansen på støy er mangelvare i det offentlige går direkte ut over saksbehandlingstiden og dermed kostnadene. Hvor mange personer finnes i det offentlige med formell utdannelse innen støy og akustikk? Etter min telling en eneste person i hos en av statsforvalterne. Det merkes. Ikke så rart heller siden akustikere er sterkt etterspurt i det private.

Dette setter et uforholdsmessig stort arbeidspress på saksbehandler i kommunene og på de altfor få prosjekterende akustikere i det private.

Byggenæringen bør bekymre seg. Forespørsler om kompetanse på støy og akustikk blir i disse tider møtt med flere måneders ventetid eller rett og slett at det ikke er kapasitet. Der man har blitt fristet til å ta sjansen på at det går bra uten kvalifisert akustiker ender det ofte med store kostnader med å rette opp i ettertid. Det blir byggenæringen som til slutt blir skadelidende så uten mer press på NTNU fra byggenæringen så er det vanskelig å se lyset i tunellen.