Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL. Foto: BNL/Moment studio

Innlegg: Nå må de gryteklare prosjektene ut i markedet

Til tross for en gradvis åpning av samfunnet, kan vi forvente at koronakrisen vil føre til langsiktige konsekvenser for byggenæringen. Skal vi komme oss igjennom dette minst mulig smertefullt, er det helt avgjørende at næringen får nye oppdrag nå før sommerferien. Samtidig må næringen vise ansvarlighet i alle ledd, og holde god dialog med våre samarbeidspartnere.

Artikkelforfatteren

Jon Sandnes er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Vi er inne i den sjette uken i en krisesituasjon som ingen foreløpig klarer å se helt de langsiktige konsekvensene av.

Dette skaper stor usikkerhet i hele næringslivet og hos kundene.

Byggenæringen som er Norges største distriktsnæring med over 250.000 ansatte og 55.000 bedrifter har en svært viktig rolle for å holde samfunnshjulene i gang, og det jobbes det med hver eneste dag ut fra de forutsetningene som er satt med å blant annet med å unngå smittespredning.

For hver prosent vår aktivitet går ned, synker omsetningen i næringen med over fem milliarder.

Jeg er stolt av å se hvor fort bedrifter har omstilt seg i denne krevende situasjonen med ekstraordinære hygienetiltak, karantenebestemmelser og hjemmekontor for de som ikke er ute i produksjonen.

I byggenæringen har vi likevel sett flere konsekvenser næringen i form av permitteringer av ansatte, færre oppdrag, og avbestillinger – både i privat og offentlig regi og ikke minst frykt for å gå konkurs når oppdragene er blitt borte.

Og til tross for at regjeringen har satt inn tiltak og krisepakker som også har hittil blitt også godt mottatt i byggenæringen, (som for eksempel reduksjon av arbeidsgiverperioden for sykefravær og permitteringer), så er det helt klart at skal vi holde hjulene i gang, er det viktigste at næringen vinner nye oppdrag.

Dette trenger vi hjelp fra politikerne til å få til.

Det offentlige må tilrettelegge for at nye prosjekter kommer raskt ut i markedet, samtidig som høy sysselsetting er det viktigste tiltaket for å skape etterspørsel i forbrukermarkedet.

Kommunene må få kompensert for sviktende skatteinngang og økte kostnader til korona-tiltak slik at allerede planlagte prosjekter i offentlig sektor kan fremskyndes og gjennomføres.

I tillegg må det bevilges ekstra midler slik at kommen kan forsere sine vedlikeholdsplaner, energieffektivisering, klimatilpassing og prosjekter som bidrar til forlenget levetid på byggene og infrastrukturen.

Det vil også være fornuftig at Husbanken får utvidet sine lånerammer slik at alle som søker lån og møter kriteriene kan få de innvilget løpende. Støtteordningene må også tilrettelegges for at flere eldre kan bo lengre hjemme.

Vi er sammen i krisen og vi skal sammen komme ut av krisen.

I tillegg til det politikere og myndighetene kan bistå med, må vi opptre ansvarlig som samarbeidspartner i næringen. Det er spesielt viktig i disse tider.

Vi må unngå situasjoner der enkeltaktører rører med markedsmekanismer som bidrar til å sette andre i en vanskelig likviditetskrise eller som bidrar til å skape unødvendige forstyrrelser i en allerede krevende situasjon.

Det vil være viktigere enn noensinne å ha god dialog, og ikke minst heve guarden når det gjelder valg av samarbeidspartnere slik at man ikke pådrar seg ekstra utfordringer knyttet til seriøsitet.

Korona-krisen vil føre til endringer for byggenæringen. Sammen må vi sørge for at næringen kommer best mulig ut på andre siden. Det får vi til dersom vi snakker sammen, da vil vi finne løsningene som bringer oss ut av krisen og inn i fremtiden.