Morten Larsen. Foto: NCC

Innlegg: Klart for Awareness Day i NCC - klokken 09 stopper alle prosjektene opp

Vi i NCC gjennomfører i dag, onsdag, Awareness Day - en sikkerhetsmarkering som har blitt en viktig del i arbeidet med å bygge en sunn og god sikkerhetskultur.

Morten Larsen

HMS-sjef i NCC Infrastructure

Etter ti år med Awareness Day er konseptet nå blitt en viktig del av arbeidet med å bygge og videreutvikle en solid sikkerhetskultur, som igjen bidrar til å påvirke vår adferd knyttet til HMS. Både hvordan vi ter oss i forhold til hverandre til daglig, men også på lang sikt. Vi må heller ikke glemme at våre kunder, underentreprenører og leverandører sitt engasjement er avgjørende for å oppnå gode og varige resultater. Vi skal gå foran som gode eksempler som igjen bidrar til å påvirke alle interessenter i vår travle hverdag i våre prosjekter og kontorer.

Under årets Awareness Day er det spesielt to verktøy vi ønsker å ta frem for å fremme gode holdninger og adferd. Det ene er den daglige sikkerhetsbriefingen der hver enkelt produksjonsmedarbeider blir bevisst på de risikoforhold som man kan bli møtt med akkurat i dag på sitt prosjekt. Være med på å diskutere løsninger. Dette kan være nok til å unngå en uønsket hendelse med personskade eller i beste fall redde et liv. Det andre er vårt time out-konsept som i korthet går ut på å senke terskelen for å si i fra dersom man får en dårlig magefølelse på utførelse av et risikofylt arbeid. Stopp arbeidet og diskuter om det finnes alternative løsninger til utførelse.

Det vi ønsker å oppnå med disse to verktøyene er at det blir helt vanlig å stoppe opp, sette en fot i bakken med det mål å ta vare på hverandre. Det er tiende gang vi gjennomfører vår Awareness Day, og onsdag klokken 09:00 stopper arbeidet opp på alle våre prosjekter – og vi gjennomfører en diskusjon om sikkerheten i alle prosjektene.